Debatt:

Trenger Tromsø By- og landlista?

Det er ikke innbyggerne som trenger politikerne, men omvendt, skriver Ann-Sissel Enoksen og Nils Aarsæther fra By- og landlista.

LOKALPARTI: By- og landlista, her representert ved Ann Sissel Enoksen, Torstein Myhre og Nils Aarsæther.   Foto: RONALD JOHANSEN

meninger

«Er det behov for By- og Landlista i Tromsø kommune?”»,spurte nylig et medlem av kommunestyret. Da var det på sin plass med følgende motspørsmål: Er innbyggerne fornøyd med politikken som dagens kommunestyre fører?

Er det greit å si ja til alle spekulative høyhus? Skal det fortsatt være umulig å få fradelt tomt eller tilrettelegge boligfelt utenfor sentrum? Og hvordan kunne det være så stor enighet om dyre og dårlig planlagte bygg som Badeland og Havneterminalen?

Skal Alfheim svømmehall fortsatt oppleve forfall? Eller: Hvor nødvendig synes du som innbygger det er å innføre bompenger? Ser du fram til å bli gammel i Tromsø? Er du bekymret for kommunens økonomi? Opplever du bli hørt?

For oss som stilte til valg med By- og landlista ved forrige kommunevalg, er velferden til kommunens innbyggere den politiske plattformen. Vi manglet kun 0,1 prosent oppslutning fra å komme inn i 2015, og har i ettertid fått mange tilbakemeldinger om at vi bør stille på nytt ved kommunevalget neste år.

Dette er noe vi gjerne vil diskutere: Er det behov for ei liste som kan få nye folk inn i kommunestyret, folk med god forankring i byens og distriktet sitt hverdagsliv?

Eller kan vi stole på at de eksisterende partiene vil skjerpe seg med hensyn til hva de påfører innbyggerne av budsjettunderskudd fra «tvilsomme» satsinger? Ei By- og landliste er ikke ei protestliste, men et forsøk på å få fram en mer jordnær politikk, som kan gjøre hele kommunen (ikke bare byen) både attraktiv og levelig.

Vi har tro på de mange kommunalt ansatte som gjør en livsviktig jobb for unge og eldre, og som opplever rop om overforbruk når de yter helt nødvendige tjenester til befolkninga.

Det er ikke innbyggerne som trenger politikerne, men omvendt. Vi vil gjerne invitere til en prat om hvordan vi skal sikre valg av et kommunestyre som driver en raus, men ansvarlig politikk. Du kan møte fram til en prat på Tromsø bibliotek, torsdag 15. november, klokken 18.00.

Så håper vi at du har anledning til å stikke innom, og dele dine tanker med oss, slik at vi kan bygge Tromsø sammen.