Debatt:

Venstre for mangfold og Pride

Negative holdninger til homofili må også bekjempes i barnehager, skoler, i samfunnslivet og i familielivet, skriver Tromsø Venstre i dette leserinnlegget.
meninger

Vi har opplevd nok en Pride-uke i nord. Med stort oppmøte, fest, musikk, og Pride-parade, debatt og politikk. Pride er party og alvor. Feiring og kamp: Denne kampen for grunnleggende rettigheter må kjempes hver dag.

I flere land er liberale verdier og rettigheter som vi trodde vi kunne ta for gitt, under press. Kampen er ikke over, rettighetene må hegnes om hver dag. Og når et gjelder mobbing og diskriminering, så må hver og en av oss stå opp og si fra når noen går over streken. Det handler om bevisstgjøring og å snakke om problemet i hverdagen. Og så har vi hele tiden en jobb å gjøre med å bekjempe hets i sosiale medier.

Negative holdninger til homofili må også bekjempes i barnehager, skoler, i samfunnslivet og i familielivet. Åpenhet og informasjon er viktig. Synliggjøring av mangfoldet gjør det enklere å være annerledes. Vi må derfor ikke hvile etter viktige gjennomslag, men fortsette kampen.

Det er også et problem for noen at de ikke føler seg hjemme i kjønnskategoriene vi har, da er det naturlig å opprette en tredje. Venstre har allerede foreslått dette flere ganger i Stortinget, men det tar tid før de store partiene kommer etter. Som tidligere må Venstre gå foran med liberal politikk.

LHBT-politikk dreier seg ikke bare om Norge, men i høy grad om verden. Venstre har vært opptatt av at Norge skal fremme menneskerettigheter i utenrikspolitikken, også LHBT-rettigheter. Venstre mener Norge må prioritere sårbare grupper og ta flere LHBT-flyktninger i flyktningkvotene.

Venstre vil jobbe for at LHBT-rettigheter blir en del av den norske bistanden. Det som skjer av grove overgrep mot LHBT-personer i Tanzania og andre land akkurat nå må få en sterk reaksjon fra Norge og det internasjonale samfunn. Dette gir en kontrast og en ekstra mening til den feiringen og markeringen som skjer på Pride, lengst nord i verden.

Venstre er opptatt av at hver enkelt skal ha like rettigheter og muligheter til å leve og utvikle seg, utnytte evner og delta i samfunnet. Pride er en del av dette, og Venstre er stolt over å ha bidratt i arbeidet. Men jobben fortsetter.