Hvem er det som eventuelt skal styre byen mens Hjort klipper snorer?

Ap-politikerne lurer på om Jens Johan Hjort (H) helst vil være gallionsfigur og snorklipper, i dette debattinnlegget.

Jens Johan Hjort 

meninger

For en uke siden arrangerte Nordlys en ordførerduell mellom Gunnar Wilhelmsen (Ap) og Jens Johan Hjort (H). Det var en god og balansert debatt mellom de to kandidatene som ansees å mest sannsynlig skulle bekle rollen som ordfører i Tromsø etter høstens kommunevalg.

Et av temaene som ble tatt opp i debatten var spørsmålet om hvorvidt kandidatene så for seg å styre i en parlamentarisk modell, eller fortsette med Formannskapsmodell, som i dag dersom de vinner valget. I etterkant av debatten har avisa iTromsø produsert en lederartikkel, hvor de anfører at Arbeiderpartiet og Høyre skylder velgerne å avklare hvilken styringsform man vil ha etter valget. Begge kandidatene beskyldes videre for å svare uforpliktende på dette spørsmålet og videre mener iTromsøs politiske redaktør at det er «hårreisende» at dette ikke er spørsmål som besvares tydeligere fra partiene.

Vel, etter vår mening er det et helt annet poeng fra debatten som er det mest oppsiktsvekkende, eller «hårreisende» om du vil. Nemlig spørsmålet om hvem som skal være byrådsleder i et eventuelt høyrestyrt byråd! Wilhelmsen spurte Hjort om det skulle være han – om han tenkte å være sjef i egen regjering. Og til dette svarte Hjort at han ikke visste…! Han returnerte ballen til Wilhelmsen og spurte om han tenkte å være det. Hvorpå Wilhelmsen svarte et klart og tydelig, ubetinget ja, så klart!

Det er oppsiktsvekkende at Hjort ikke vet om han ønsker og vil være sjefen i et høyrestyrt byråd! Er det slik at han egentlig ikke ønsker å drive med politikk og styring av kommunen? Isteden ønsker han helst å være gallionsfigur og snorklipper? Og i så tilfelle? Hvem er det som eventuelt skal styre byen mens Hjort klipper snorer?

Dette spørsmålet må Hjort snarest mulig redegjøre for. Vi venter i spenning.