Gamle Tromsdalen brannstasjon kan bli nye Tromsø folkeverksted

Marius Hansen har forslag til hva man kan bruke gamle Tromsdalen brannstasjon til.

Bilde: 

meninger

Tromsø kommune har et godt og variert tilbud for sine innbyggere innenfor de fleste fritidsaktiviteter. Vi har mange ulike arenaer for både kultur, kunst og kreativitet. Vi har utallige idrettsbaner, løyper og haller. For både friluftslivet og det andre utelivet er Tromsø allerede verdenskjent og beryktet. Vi har tilrettelagt for det meste som tromsøborgerne kunne tenkt seg å drive med på fritida, men vi mangler noe viktig! For fikserne, hobby-reparatørene, bytteentusiastene og pellementmakerne trenger et tilholdssted. Det kan gamle Tromsdalen brannstasjon bli, hvis ikke kommunen river bygget først – velkommen til ideen om Tromsø Folkeverksted.

Kort og godt kan alt det tromsøborgerne tar initiativ til som i dag mangler et tilholdssted finne sin plass i Tromsø folkeverksted.

Tromsø har allerede mange gode enkeltarrangementer drevet av organisasjoner, bedrifter og privatpersoner innenfor gjenbruk og reparasjonsfeltet. Både byttekvelder, fiksefester og forskjellige håndverkskurs er alle greit besøkte hver for seg, men hva kan skje om vi samler flere av disse på et fast sted til fast tid?

Med prosjektet levende lokaler, kunne hvem som helst låne et sentrumslokale midlertidig av kommunen for å teste ut sitt prosjekt eller sin gründeridé. Tiltaket var en suksess fra dag én og det var alltids fullt i ellers tomme lokaler – noe som viser det store behovet et sted å være. Midlertidige prosjekter kan komme og gå, dermed fornyes, og sørge for at byen tilbyr det samfunnet ønsker og trenger til enhver tid. Med lett tilgjengelige lokaler i tilknytning til folkeverkstedet skapes en ny unik mulighet og møteplass i Tromsø.

Tromsø folkeverksted kan også bli en møtearena for ulike grupper av befolkningen som ikke nødvendigvis treffes i andre sammenhenger. Her kan motorentusiasten som skrur i kjelleren møte miljøverneren som lapper tøy på loftet. Dette samspillet kan bli en av de store styrkene til dette huset.

Et av målene med et slikt prosjekt må sees i sammenheng med miljøutfordringene vi har i dag. Vi ønsker å redusere forbruket generelt og da kommer vi ikke utenom å gjøre reparasjoner mer tilgjengelig, eller tenke nytt om eierforhold til utstyr. Et gjenbruk av den tomme gamle brannstasjonen til et nytt formål heller enn riving, er også et veldig godt miljøtiltak i seg selv.

I et slikt lokale er det også naturlig med noen dedikerte rom som er tilpasset ulik bruk med verktøy som man ikke nødvendigvis har i hjemmet.

• Symaskinrom for å reparere og redesigne klær.

• Elektronikk-rom med loddebolter og utstyr for enkle reparasjoner.

• Generelt håndverk og husflid.

• Motor og sykkelverksted i kjellergarasjene.

• Tresløyd og redesign av møbler.

• Data og mobilverksted – hvor man med litt hjelp kan fikse mye.

Tromsø folkeverksted kan bli et veldig godt tiltak på både reparasjonssiden og utlånssiden, tilgjengelig for alle Tromsøs innbyggere.

Turbo–Tromsø kommunes utlånstjeneste for fritidsutstyr har vært en enorm suksess, og har i dag tilholdssted i et lite lokale på Rådhuset. Hvis de kunne disponere større sentrumsnære lokaler, så er det også naturlig å utvide utlånstjenesten til flere områder hvor tromsøborgerne for eksempel kunne lånt med seg hjem verktøy og alt annet utstyr som enkeltpersoner egentlig ikke trenger å eie, da det brukes veldig sjeldent. Samtidig ville man også vært nært til et verksted med stort frivillighetspotensial for reparasjoner på utlåns-utstyret.

Et annet mål for bygget må være å skape et lokale for mange ulike grupper som i dag mangler tilholdssted. Et Tromsø folkeverksted må ha som funksjon å kunne kjapt og enkelt tilby lokale til aktører som ønsker å teste ut sitt prosjekt, kursholding eller gründeridé.

Folkeverkstedet kan bli et naturlig møtepunkt mellom kultur, teknologi og kreativitet, med stort fokus på gjenbruk, modifisering og kunnskap rundt forbrukerprodukter og skaperglede. Det blir mindre og mindre plass til garasjeprosjekter i en ellers tettere og voksende by. Har Tromsø råd til å ikke ta i bruk allerede byggede lokaler til gode formål? Si ja til gjenbruk av Tromsdalen brannstasjon som Tromsø folkeverksted. Hvor hadde Apple vært i dag uten Steve Jobs’ garasjeverksted?