Debatt:

Himmelropende kontrast mellom hvermann og oppdretterne

Det er ikke måte på hvor oppdrettsnæringa kom i fokus etter Tromsø kommunestyres famøse vedtak om å ikke godta flere oppdrettskonsesjoner som ikke var landbasert eller i tanklekter til havs.

Oppdrettsanlegg  Foto: Vidar Bjørkli

meninger

Dagens aviser (28.11.18) er full av innlegg, og de fleste ser ut til å støtte vedtaket. Nå er det slik, at vedtaket ble fattet med støtte av Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt. Så er det også slik, at jeg kjenner minst ti gamle gutter som ikke engang vil bli funnet død med partiprogrammet til MDG og/eller Rødt i sine tøler.

Men det jeg vil fram til er, at dette er en sak som på en måte står over vanlig partipolitikk. Det handler blant annet om forskjellsbehandling her. Tenk dere en vanlig nordnorsk fjord med en rekke av helt eller delvis nedlagte småbruk på begge sider. På disse brukene bor det fremdeles folk i husene – heldigvis. Midt i fjorden ligger et digert oppdrettsanlegg – en riktig «rekkesekser» med foringsanlegg og hus på flåte.

Husene på land har gjerne en gammel septiktank av betong, men den er ikke godkjent lenger. Nå er det nye miljøkrav for utslipp fra boliger som ikke er tilknyttet renseanlegg, anlegget må bekostes av eier uansett inntekt. I tillegg til ny tank av glassfiber kreves også en avrenningsgrøft, cirka 20 meter lang, 4 meter bred og 2 meter dyp.

I bunnen ligger 40 centimeter singel som er pålagt skiftet ut hvert 20. år. Anlegget skal ikke ha avløp, men filtreres gjennom jorden så bare rent vann når havet. Dette står i himmelropende kontrast til oppdrettsanleggene hvor møkkerdungen bare hoper seg opp.

Så kjære leser, uansett partitilhørighet: Er det rett og riktig at beboere på land i fjorden skal være underlagt de strengeste utslippskrav mens oppdrettsbaronene ute på «rekkesekseren» bare kan dumpe skitten over rekka? Personlig så mener jeg norsk oppdrettsnæring blir mer og mer lik tobakksindustrien i USA.

Ved hjelp av en hærskare advokater prøvde de, tiår etter tiår, å overbevise folk og myndigheter at tobakksrøyking var sunt.