Leserinnlegg:

Julemåneden ikke er noe for amatører

Kirken må også skape plass til folks lengsler og religiøs søken under jule høytiden, mener den pensjonerte presten, Knut Sand Bakken.

TID FOR RELIØS ETTERTANKE: Julen må ikke bli bra en dans rundt gullkalven mener Knut Sand Bakken.   Foto: Foto: Marianne Løvland / Scanpix

meninger

Det er særlig i desember kontrastene blir synlige. Det merker vi tydelig. For mange strekker ikke pengene til. Og en del hopper nok av forbrukerkarusellen da desember må være noe mer.

Men det er mange som aldri vil ha anledning til å stige på karusellen og betrakter det hele som tilskuere.

Men desember er noe mer. Borgerne setter det religiøse rom på gløtt og minnes barndommens jul, minnene, tradisjonen og alle forventningene. Desember gir oss lov til å være religiøse. Og det er tillatt å snakke om Gud.

Ikke den fjerne og strenge, men den nære og kjærlige, han som kom til oss som et hjelpeløst barn. Han som ble født i en stall, vil dele våre kår. Gud viser sin solidaritet ved å bli menneske.

Det er noe eget med barnet. Når vi har et nyfødt barn i våre armer, skjer det noe med oss. Det er som om isen smelter og vi får kontakt med noe av det dypeste i oss selv. Det er noe av det samme som skjer med mange av oss når vi synger barndommens julesanger og hører juleevangeliet slik Lukas forteller det.

Jeg tror det er viktig å gi plass til både anger og sorg, jubel og glede nå i desember. Vi er sammensatte mennesker som lever sammensatte liv. Det kan av og til virke truende. Men det er viktig at vi våger å leve livet i et bredt spekter i hele dets mangfold.

De gamle norske folketradisjoner og den kristne høytiden i desember viser jo nettopp motsetningene og mangfoldet!

Desember er likevel noe mer enn dansen rundt gullkalven. Folk betaler gjerne 4–500 kroner for å gå på advent- og julekonsert. Artistene fyller kirkene og tilhørerne får høre om Josef, Maria og det lille barnet i krybben. Mange synger til og med de gamle, kjære julesangene.

For desember gjør noe med oss. Vi minnes barndommens jul, tradisjonene og alle forventningene.

Og når vi i forbindelse med høytiden blir spurt om hva som betyr mest for oss, blir vi ofte litt forlegne. Vi vet ikke riktig hva vi skal svare. Alt vi har nevnt er av betydning og er vevd sammen i vår jul. Derfor ønsker vi ikke noe svar. Vi vil at jul skal være jul, men legger forskjellig innhold i feiringen.

Over 1 million nordmenn går i kirken i desember. Det må være en stor utfordring for kirken å ta de besøkendes lengsler og religiøse søken på alvor og vise at julebudskapet gir oss tilbake troen på livet og fremtiden.

Men mange går dessverre fra kirken med dårlig samvittighet. Den kan vi lett få uten kirkens medvirkning i desember!