Debatt:

Regionreformen er verre enn ventet

I tillegg til at innholdet i regionreformen har falt sammen som et korthus, innebærer regjeringas statsbudsjett for 2019 en reduksjon i Troms fylkeskommunes budsjett med 37 millioner kroner fra 2018.

Jens Ingvald Olsen (Rødt)  Foto: Marius Hansen

meninger

Når det nå er et politisk påtrykk fra flere partier i Troms for at statsråden Jens Ingvald Olsen, fylkestingsrepresentant i Troms Rødt, skal gi Finnmark fylkeskommune like mange medlemmer i fellesnemnda som Troms, for å få fylkestinget i Finnmark til å bøye kne, må man ikke glemme det som er kjernen i regionreformen.

LES OGSÅ: Elefanten som fødte en mus

Det som er tydeliggjort i stortingsmelding 6 fra regjeringa (og KrF), er at det ikke en demokratiserings- og desentraliseringsreform, men en byråkratiserings- og sentraliseringsreform der befolkninga i Finnmark blir den tapende part.

Forslaget til innhold i regionreformen som nå foreligger fra regjeringa er til og med langt dårligere enn det fylkestingene både i Troms og Finnmark la til grunn tidligere, og som gjorde at Finnmark fylkesting ikke valgte medlemmer til fellesnemnd.

LES OGSÅ: Vil ha fristilte representanter i votering om Troms og Finnmark

Rødt har hele tiden ment at selvsagt bør det være like mange fra hvert fylkesting i fellesnemnda, men vi mener at antall medlemmer i fellesnemnd er en bagatell i forhold til innholdet i regionreformen, et innhold som til de grader nå har blitt synliggjort av regjeringa og KrF.