Olje er ikke fremtiden!

Det er dessverre ikke slik at man kan kjøre olje og petroleum gjennom en norsk vaskemaskin.

OLJE: Er ikke framtida, mener Sindre Kielland i Natur og Ungdom.   Foto: Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

meninger

Kjære Kjell Giæver, olje er ikke fremtiden. Det er dessverre ikke slik at man kan kjøre olje og petroleum gjennom en norsk vaskemaskin og så er det plutselig ikke miljøskadelig. Det er heller ikke slik at oljen vil vare evig, så å basere seg på at oljeindustrien vil gi velferd til nordmenn i all fremtid, er både urealistisk og lite lønnsomt i det store bilde. Vi vet at olje er en ikke-fornybar ressurs, og vi vet at FNs klimarapport ber om en halvering av alle verdens utslipp i løpet av 12 år for at verden skal overleve. Derfor er det viktig at vi bruker ressursene våre på å omstille oss til miljøvennlig og fornybar industri som fiske og fornybar energi, i stedet for å hive enda mere penger på en miljøskadelig og framtidssvekkende næring.

Giæver starter kommentaren sin med å konstatere at det er mange som er skuffet over det nye vedtaket i Nordland Arbeiderparti om å legge bort kravet om en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), noe som er nokså ironisk med tanke på den enorme motstanden utredningsspørsmålet har fått. Ifølge en undersøkelse fra 2018 gjennomført av Norsk medborgerpanel, sier 7 av 10 innbyggere i Nord-Norge nei til utvinning og ja til verning av LoVeSe, og cirka 6 av 10 svarer det samme på nasjonal basis. Samtidig så er det jo ikke spesielt overraskende at direktøren for «Petro Arctic» er for oljeboring, men han snakker altså mest for seg selv og ikke for befolkningen i Nord-Norge.

Giæver poengter også at Norges oljeutvinning er en god del grønnere enn mange andre land. Det stemmer at utslippene fra produksjon er lavere enn i en del andre land, men de er ikke de laveste i verden. Problemet med dette argumentet er at det bare tar for seg utslipp fra produksjon, ikke forbrenning av olje og gass. Over 90 % av utslippene kommer når du brenner et fat olje, ikke når du utvinner det. Man kan ikke forsvare de enorme utslippene som følger med oljeutvinning, uansett om det gjøres i Norge eller ikke.

Oljeutvinning er ikke bærekraftig, og vil aldri være det. Jeg tenker heller ikke det er noe argument at Norge burde være en modell for andre land og derfor åpne for mer utvinning, ettersom det er mye viktigere å trappe ned på produksjonen av olje enn å gjøre den litt mindre miljøskadelig. Tvert imot tror jeg at en nedskalering i oljeutvinningen vår kan påvirke andre land til å gjøre det samme, ikke det motsatte.

Derfor er det ikke en god idé å åpne for flere oljefelt, til tross for at norsk olje har noe lavere utslipp fra produksjon enn verdensgjennomsnittet. Norge er verdens 7. største eksportør av fossile utslipp, og da er små utslipp fra produksjon bare en fis i havet.

Norge burde også være med på å bane vei for fremtiden ved å satse mer på grønn og fornybar energi, ettersom vi har en av de landene som er best egnet til å satse mer på det. Rundt 96 %-99 % av all elektrisk energi i Norge blir produsert av vannkraftverk, i tillegg til at vi har en topografi som er perfekt egnet til å drive med fornybar energi. Så når Giæver påstår at vi må bore etter enda mer olje fordi vi må bidra til det økende energibehovet i verden, virker det som han helt har glemt at det er Norge han bor i.

Som dere sikkert har skjønt er jeg uenig i det meste Kjell Giæver fra Petro Arctic sier, men jeg er helt enig i at Norge burde være e forbilde for andre land. Vi burde være det landet som sier nei til mer oljeutvinning, og ja til fornybar energi og ekte grønne løsninger.