Debatt

Det er bare tull at folk ønsket å forpurre havneterminalen

Havneterminalen har svakheter, men man må ikke gjøre dem unødig store!

OMSTRIDT: Den nye havneterminalen har fått mye kritikk etter at reisende begynte å ta den i bruk. Spesielt siden gangveien langs kaia er sperret av.   Foto: Kjetil Vik

meninger

Avisa refererte tirsdag 11. desember fra fylkeskommunens høring om saken med overskriften: «Folk ønsket å forpurre den». Videre er med kilde i tidligere havnesjef Halvar Pettersen to steder angitt av riksantikvarens innsigelser stammet fra folk i byen som ønsket at terminalen ikke skulle bli realisert.

Dette er ikke riktig. Tvert imot var vi alle glade for å få en terminal og slippe å stå ute i vind og blest og vente på enten hurtigruten eller hurtigbåten. Jeg har gjort det selv mange ganger og vet hva jeg snakker om!

Noe annet er meningsforskjell om størrelse og innhold i havneterminalen. Det er helt normalt i et demokratisk samfunn. Riksantikvaren behøver ikke noen privatpersoner til å bakke seg opp. Han har sitt eget ansvar. Her gjaldt det å sikre at Prostneset ble beholdt mest mulig åpent for området rundt domkirken og Roald Amundsen-statuen. Derfor hadde riksantikvaren innsigelse mot reguleringsplanen som først forutsatte et enda mer dominerende bygg enn det som til slutt ble godkjent.

Jeg har snakket med tidligere riksantikvar Jørn Holme, som har bekreftet at jeg husket riktig: Det er bare tull at folk ønsket å forpurre havneterminalen!

Jeg har regnet ut at hurtigbåtpassasjerene bruker 16.000 timer ekstra pr. år på å måtte gå gjennom terminalbygget, sammenlignet med å bruke fortauet til og fra båtene. Og da vil man slippe «forbedringene» med å lage sluse og rulletrapp.

Hvorfor fjerner man ikke bare ganske enkelt sperringen? Som Per Ole Sivertsen skriver i avisa onsdag, er nok grunnen at man ønsker så mange som mulig gjennom senteret. Det er sikkert gjort fristelser overfor de handlende om at så og så mange personer vil passere. Havnen frykter trolig erstatningskrav.

Ta det med ro! For det første er det slett ikke sikkert at havnens kort er så dårlige. Vanligvis vil både næringsdrivende og privatpersoner måtte finne seg i omlegging av trafikkårene uten erstatning.

Og om det så skulle bli et erstatningsansvar? Det beror i så fall hva som har vært stillet i utsikt til de handlende. Men dette blir, selv i verste fall, og også samlet, langt mindre enn de 20 millioner som den halvgode sluseløsningen blir angitt å skulle koste.

Konklusjon: Havneterminalen har svakheter, men man må ikke gjøre dem unødig store!