Debatt:

Kvaløya bør få egen brannstasjon

Kvaløysletta Bydelsråd, Kaldfjord & Eidkjosen Bydelsråd, Ersfjordbotn Utviklingslag vil ha brannstasjon til Kvaløya.

SANDNESSUNDBRUA: Stengt bru til Kvaløya skaper ifølge avsenderne av debattinnlegget behovet for en brannstasjon på Kvaløya. 

meninger

Tirsdag 4. desember var brannmesteren i Tromsø i mediene og fortalte at distriktene ikke var dekket med en utrykningstid på 30 minutter. Han oppfordret de forskjellige steder til å ordne dette, blant annet ved å søke om å få brannpumper og utstyr for å være selvhjulpet.

Ettersom Kvaløybyen med cirka 13.000 innbyggere har vokst betydelig og stadig er i vekst, nå sist hvor kommunen allerede har igangsatt med 1. del av utbyggingen av 400 boliger på Strandfeltet, ser Kvaløysletta og Kaldfjord & Eidkjosen bydelsråd samt Ersfjordbotn utviklingslag det nødvendig at det blir bygget egen brannstasjon på Kvaløya. Brannstasjonen vil da kunne dekke området nord for brua og Skulsfjord, Kaldfjord og sørover mot Straumsbukta, Ersfjordbotn og selvfølgelig Kvaløysletta.

Det vil minst gå 20 år før Kvaløya får ny forbindelse og når brua er stengt ved forskjellige omstendigheter og styggevær vil en brann på Kvaløya få store konsekvenser, da brannbilene fra sentrum ikke har mulighet å komme hit. Hvis det skulle bli utrykking i rushtiden er vi redd for at det også kan skje trafikkulykker for å slippe brannbilene fram. Slik det er nå er veinettet til og fra Kvaløya allerede overbelastet i rushtiden. Det er etter hvert mange bedrifter som har etablert seg på Kvaløya og det vil være i alles interesse at en brann kan slukkes fortes mulig.

Dette er for så vidt ikke et nytt behov. Vi kan i iTromsø av 27.02.17 lese at nåværende brannsjef Øystein Solstad har påpekt dette i sin brannordning: «På grunn av trafikale forhold med økt trafikk og mindre fremkommelighet fra hovedstasjonen, vil man måtte vurdere å etablere døgnkontinuerlig beredskap på Kvaløya allerede nå.»


Bybildet

«På slutten av 70-tallet så man behovet for brannstasjon på Kvaløya. Nå må det utredes igjen»

Allerede på slutten av 70-tallet innså daværende brannsjef Narve Strandskogen (1926-2009) behovet for en brannstasjon på Kvaløya. I 2017 utredes nå dette. Igjen.

 

Problematikken er eldre enn som så, da tidligere brannsjef Strandskogen allerede i februar 1984 la fram tegninger og finansieringsplan for brannstasjon på Kvaløysletta, ifølge tidligere tillitsvalgt for brannmannskaper Henry Ole Olsen. Den planlagte stasjonen var da anslagsvis beregnet til 3,8 millioner kroner. Den planlagte stasjonen skulle da ligge mellom Storsletta og Eidkjosen. Dette var ikke et tilfeldig valgt sted, men nøye utvalgt med hensyn til avstander og lovpålagte krav om kjøretid.

I samme artikkel kan vi lese «Da kommunestyremøtet 22. februar ble avbrutt av bompengedemostranter, ble flere saker utsatt til et senere møte. En av disse var «Brannordning for Tromsø kommune». Der kan man lese: – Brann og redningssjefen har under utredning fremtidige deltidsstasjoner og depoter. Vil bli lagt fram i egen sak. Der nevner man spesifikt en deltidsbrannstasjon på Kvaløya som vil forbedre beredskapen og forkorte innsatstiden, både til selve Kvaløysletta og øvrige distriktsområder.»

Vi vil derfor spørre Tromsø kommune ved ordføreren og brannsjefen om hvor saken står i dag. Er det bevilget penger til ny brannstasjon? Hvis ikke, hvorfor? Imøteser snarlig svar.