E8-debatten:

E8 gjennom Ramfjorden

Det vil tjene kommunestyret til heder om de nå våger å se lenger fram i tid og gjøre et valg som de vil bli berømmet for i historien, skriver Odd Nicolaysen.

LEIRBAKKEN: Her er en skisse som Leirbakken med brufot og bru som går tvers over fjorden.  Foto: Statens vegvesen

meninger

Jeg ser at samferdselsminister Dale ber kommunestyret gjøre et valg mellom østre og vestre trasé i Ramfjorden. Det må da være en fullstendig uinteressant problemstilling.


Samferdselsminister krever trasé-svar før videre behandling

Vil ha tilbakemelding fra kommunen før departementet går videre med saken.

 

Det er ikke lenger et spørsmål om å gjøre veien gjennom Ramfjorden sikrere for bebyggelsen på østsiden av fjorden. Legges veien på vestsiden, er det beboerne der som får ubehaget.


Tromsø kommunestyre ber om ny reguleringsplan for E8 langs vestre trasé

Politikerne i Tromsø har sendt et brev til samferdselsministeren.

 

Det samferdselsminister Dale bør få svar på er hvilket alternativ som tar utgangspunkt i Tromsø sentrum, er rimeligst, sikrest og mest miljøvennlig.

Alternativ øst fra Tromsø sentrum via Tindtunellen vil oppfylle to viktige funksjoner. E8 vil bli vesentlig kortere fra Tromsø sentrum til Finland og følgelig også den korteste strekning til Nordkjosbotn og E6 sørover.

Alternativet vil også via Ullsfjordforbindelsen bli den korteste vei fra Tromsø sentrum nordover til Alta og følgelig også til Finnmark som sammen med Troms skal bli en ny region.


Samferdselsminister ber kommunen svare om nye E8

Kommunen er i dialog med regjeringa om ny E8.

 

Alternativ vest fra Tromsø sentrum til de samme destinasjoner vil bli vesentlig lenger. Det som er regnet på er strekningen Sørbotn til Leirbakken. Det gjenstår en lang strekning via Hundbergan (farlig steinrasområde) og videre inn mot bruhodet i Tromsdalen.

Med den store boligbyggingen som finner sted langs nåværende vei, vil det i alle fall ikke være det mest miljøvennlige.


Leserinnlegg

E8 i Tromsø – et opplagt valg

Planleggingen av ny E8, Ramfjorden i Tromsø, setter antakelig norgesrekord i tidsforbruk, mener Stein Fyksen og Olav Ellevset i Organisasjonen Bedre Veier.

 

Dessuten har alternativet et bruprosjekt mellom Leirbakken og vestre side av Ramfjorden som på Leirbakksiden er klassifisert som nest høyeste risikoområde for kvikkleire. Havbunnen i området ligger på kanten av overgang til dypere vann og kan følgelig bli utsatt for utglidninger når stor steinmasser skal fylles ut på Leirbakksiden.

Det vil tjene kommunestyret til heder om de nå våger å se lenger fram i tid og gjøre et valg som de vil bli berømmet for i historien.