Debatt:

– En bønn til bilførere

Farten dreper. Hver time på dagen blir mange dyr lemlestet og drept i trafikken.

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix 

meninger

Årlig blir omkring 6.000 hjortedyr skadet eller drept på veier og jernbaner. Ved å dempe farten med bare 10 kilometer i timen, halveres antall ulykker.

Sammenhengen mellom fart og antall elgpåkjørsler ble undersøkt i Sverige av Seiler (2005). En fartsreduksjon på 2 kilometer i timen fører ifølge undersøkelsen til en reduksjon av antall ulykker på 15 prosent, og en fartsreduksjon på 10 kilometer i timen fører til en reduksjon av antall ulykker på 56 prosent.

LES OGSÅ: Ligger an til å bli det beste året på nordnorske veier siden 1952

Særlig i tida rundt solnedgang og soloppgang er det stor fare for kollisjoner med hjortedyr. Hver dag smeller det mange steder i landet, og dyr ligger igjen i veibanen i store lidelser eller rømmer til skogs med skadene sine. Mørketallene er store – mange dyr blir ikke funnet under ettersøk og mange bilførere melder heller ikke fra.

Man sparer ikke mer enn cirka 5 minutter ved å kjøre 80 kilometer i timen i forhold til 70 kilometer i timen.

De fem minuttene er ikke verdt den høye risikoen for sammenstøt med ville dyr, med de alvorlige konsekvensene det kan få for dyr og mennesker. Vis hensyn og demp farten – det sparer mange liv og mye lidelse.

LES OGSÅ: Fart og forbikjøringer skaper juleulykkene: – Stress ned, oppfordrer Vegvesenet