Debatt:

Lotteritilsynet bør samarbeide

I et innlegg i iTromsø 4. januar hevder den midlertidige direktøren i Lotteritilsynet Gunn Merete Paulsen at undertegnede kommer med påstander som ikke «er forankret i virkeligheten».

  Foto: Erlend Aas / Scanpix

meninger

Det som faller Paulsen tungt for brystet er mitt sitat omkring kampanjen «Hjernen på spill», som fremstiller Norsk Tippings statlige spill som uskyldige og ufarlige, og samtidig stempler nesten identiske tilbud fra europeisk regulerte spillselskaper som farlige og skadelige.


Debatt:

Bommer på spillreglene

I en artikkel i denne avis 18. desember leser vi om hva som skjer i hjernen når spillavhengighet etableres.

 

Paulsen skriver selv at Lotteritilsynets samfunnsoppdrag er «å forebygge negative konsekvenser av lotteri- og pengespilltilbudet i Norge og ivareta hensynet til spilleavhengige».

Er det så virkelighetsfjernt å stille spørsmål ved om denne typen villedende kampanjer oppfyller tilsynets samfunnsoppdrag? Det står nemlig ingenting i det årlige tildelingsbrevet Lotteritilsynet mottar fra Kulturdepartementet om at de skal forsøke å bekjempe fullt lovlige spillselskaper med godkjent EU-regulering. Det er også grunn til å stille et stort spørsmåltegn ved at Paulsen bruker skattebetalernes penger på en villedende propagandakampanje signert PR-byrået Trigger.

I sitt innlegg ber Paulsen om at jeg setter meg inn i norsk lovverk. Det har jeg gjort i detalj. I tillegg har jeg satt meg inn i EU- og EØS-rett, og vil anbefale Paulsen å gjøre det samme. Da vil hun raskt oppdage at hennes myndighet i stor grad trumfes av EØS-avtalene Norge er bundet av, og at hennes tilsynsoppgave ikke omfatter internasjonale selskaper som ikke er regulert i Norge.

Hvis Paulsen virkelig ønsker å ta sitt samfunnsoppdrag på alvor burde hun også lese Lotteritilsynets egen utredning fra 2015. Her skriver tilsynet at «dersom myndighetene ikke lykkes med å stenge uregulerte operatører ute, vil en lisensmodell gi myndighetene kontroll med pengespilltilbudet til et betydelig flertall av spillerne - mot ca. halvparten i dag».

Det var konklusjonen for over fire år siden. Nylig har våre rettigheter til å henvende oss til nordmenn blitt ytterligere forankret i EUs AMT-direktiv. Der er altså ingen endring av situasjonen i sikte. Hvor mange flere år må det da ta for Paulsen og hennes kollegaer å innse at det er de som er virkelighetsfjerne, og at den beste måten å ta vare på spilleavhengige er regulering, ikke skremselspropaganda?

Jeg antar riktignok at denne erkjennelsen vil komme ganske raskt. Lotteritilsynet har mange dyktige ansatte som forstår behovet for god regulering. Om få år vil ComeOn! og andre regulerte europeiske aktører samarbeide med Paulsen og Lotteritilsynet for å skape et tryggere og mer oversiktlig marked.

Det ser vi frem til.