Debatt:

SV svekker Norges sikkerhet

For kort tid siden ble forsvarsbudsjettet for 2019 vedtatt. I tråd med langtidsplanen for Forsvaret, økes budsjettet med nærmere fire milliarder kroner. I utenriks- og forsvarskomiteen er det i hovedsak bred oppslutning om forsvarssektoren. Med ett unntak.
meninger

En samlet utenriks- og forsvarskomité, unntatt SV, mener at forsvarssektorens hovedoppdrag er «å vedlikeholde og utvikle Forsvarets operative evne for å forsvare landet innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar».

Hva alternativet til NATO skal være, har SV aldri klart å definere, annet enn noen løsrevne setninger om Norden. Høyre er også for et nordisk forsvarssamarbeid, men å tro at Norden er sterkt nok til å avskrekke en potensiell motstander, er å lure seg selv.

SV spiller høyt med Norges sikkerhetsgaranti, nemlig vårt NATO-medlemskap. Det er farlig. SV rir ideologiske kjepphester frikoblet fra forsvarsfaglige vurderinger. Partiet vil kutte i en av de viktigste forsvarssatsingene på flere tiår, nemlig kjøpet av 52 nye kampfly.

Bare i 2019 vil SV kutte hele 210 millioner kroner i kampflyprosjektet. SV hevder at «det dyre kampflykjøpet fortrenger andre satsinger i Forsvaret» og «vil gå imot en ny bestilling av seks nye F-35 kampfly».

SV mener de vet best hvor mange kampfly Norge trenger. Men antallet nye kampfly er ikke hentet ut av løse lufta. Det er basert på inngående analyser fra våre fremste fagmilitære forskningsmiljøer.

SVs ønske om å kutte i antall fly har intet med fagmilitære anbefalinger å gjøre, men kan kokes ned til noe så irrasjonelt som at partiet ikke liker USA.

Også norske styrker i utlandet får passet påskrevet av SV. SV vil kutte hele 467 millioner kroner til utenlandsoperasjoner i 2019. Det utgjør nesten en halvering. Skulle SVs kutt i utenlandsoperasjoner bli gjennomført, ville norske soldater betalt prisen.

Militært personell som tjenestegjør i farefulle operasjoner skal ikke utsettes for ureflekterte budsjettkutt fra SV. Det kan i verste fall bety liv eller død.

SV er notorisk opptatt av å vise misnøye med NATO uansett konsekvenser og pris. En kraftig nedtrapping av vår deltakelse i operasjoner i utlandet ville gjort Norge til en dårligere alliert i NATO. I en stadig mer usikker sikkerhetspolitisk situasjon, trenger vi våre venner og allierte på begge sider av Atlanteren.

SV fortsetter sin utrettelige kamp mot NATO og USA. Skulle de lykkes, vil vi stå venneløse og være alvorlig svekket den dagen vi trenger hjelp til å forsvare vår selvstendighet og vårt demokrati.