Debatt:

1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

Det er skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen mister jobbene sine. Dette er feil.

TØR IKKE SELGE HUSET: Turid Stubø Johnsen tok over som regionveisjef for Region Nord i desember, men hun har ennå ikke turt å selge huset sørpå grunnet den omfattende omstruktureringen etaten nå skal gjennom.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Det korrekte er at rundt 1650 årsverk i Statens vegvesen skal, som en følge av regionreformen, overføres til de nye fylkeskommunene.

Overføringen skal skje fra 1. januar 2020. De ansatte som fyller disse årsverkene mister ikke jobbene sine. Oppgavene de gjør i Vegvesenet i dag vil bli overført til fylkene, og de ansatte vil få tilbud om å følge med over til den aktuelle fylkeskommunen. De står selvsagt fritt til å takke ja eller nei til tilbudet.


Kutt på 1,7 milliarder kroner gjør fremtiden usikker for Veivesenet

Men regionveisjef Turid Stubø Johnsen (51) lover at innhogget ikke skal påvirke kontrollvirksomheten i Nord-Norge.

 

Etter at vegdirektør Terje Moe Gustavsen tirsdag la frem sitt forslag til ny organisering av Statens vegvesen kunne en rekke medier melde at 1650, eller rundt hver femte ansatte, i Statens vegvesen ville miste jobbene sine på grunn av omorganiseringen.

Sannheten er at en viktig årsak til at Statens vegvesen omorganiserer nettopp skyldes overføringen av et ikke ubetydelig antall ansatte til de nye fylkene. Etter overføringen vil Statens vegvesen fortsatt ha mellom 5000 og 5500 ansatte. Det store flertallet blir værende og vil få oppgaver knyttet til riksvegene og andre statlige oppgaver.


Hit, men ikke lenger

Antanas Valaka ble nektet å kjøre inn i Norge med vogntoget sitt. Det er han glad for.