Debatt:

Reindrømmen – et åpent brev til NRK

I avisreportasjen i iTromsø 18.01.2019 hevder NRK ved programsjef Tone Lein at Per Kitti har fått anledning til å si nei til Fridjof Kjærengs filmprosjekt tidligere. Han har bare ikke benyttet seg av muligheten.

Reineier Per Kitty krever å bli fjernet fra filmen «Reindrømmen».  

meninger

I avisreportasjen i iTromsø 18.01.2019 hevder NRK ved programsjef Tone Lein at Per Kitti har fått anledning til å si nei til Fridjof Kjærengs filmprosjekt tidligere. Han har bare ikke benyttet seg av muligheten.

Per Kitti fikk aldri mulighet til å si nei i rettssalen. Opptakene ble gjort uten at han var informert om formålet og før det forelå dokumentert samtykke fra Per Kitti til å delta i noen film.


Per Lars Kitti forlanger å bli klippet ut av «Reindrømmen»:

– Filmen er bare tøv

TIFF-aktuelle «Reindrømmen» handler om en konflikt mellom to reindriftsområder på Kvaløya. Nå krever den ene parten at han blir fjernet fra filmen.

 

Per Kitti sa i praksis nei da han ikke ville la Kjæreng fortsette å filme seg i 2016. Kjæreng fikk ikke tillit hos Kitti. Kjæreng burde på dette tidspunktet eksplisitt spurt Kitti om han ville trekke sitt skriftlige samtykke om å delta i en film “om reindriften på Kvaløya” tilbake. Kitti oppfattet det sånn at filmprosjektet ble avsluttet. Kjæreng fortsatte. Fremstillingen av Per Kittis drift er basert på et par dagers filmopptak der Kitti fôrer rein.

Per Kitti sa nei da Kjæreng i november 2018 viste han filmen og ville ha han til å undertegne nytt samtykkeskjema. Skjemaet ble ikke undertegnet.

Per Kitti har sagt nei i brev til SVT, NRK og TIFF siden november 2018. Per Kitti har uttrykkelig sagt nei til regissør Kjæreng like lenge.

Hvordan kan NRK omdefinere dette til et ja?

TV-serien skal ut fra forskjellige kilder være en samproduksjon mellom NRK og NRK Sápmi. Ber om bekreftelse på dette og om svar fra NRK/NRK Sápmi på følgende spørsmål:

Hvordan mener NRK/NRK Sápmi å kunne dokumentere at Per Kitti har samtykket i bruken av hans personopplysninger fra rettssaken?


Ánde Somby mener Kitti kan kreve å klippes ut av «Reindrømmen»

Per Lars Kitti signerte en samtykkeerklæring med filmselskapet bak «Reindrømmen» i 2016. Nå ønsker han å bli tatt ut av filmen, men regissør Fridtjof Kjæreng mener at Kittis samtykke fortsatt gjelder.

 

Hvorfor sto det ikke eksplisitt på samtykkeskjemaet fra 2016 at filmen skulle handle om Reiulf Aleksandersen og den interne konflikten i reindrifta på Kvaløya? Når regissør Kjæreng samme år fikk midler fra Norsk filminstitutt til å lage en slik film? Hvorfor sto det bare “reindriften på Kvaløya»?

Hvorfor ville regissør Kjæreng ha et nytt skriftlig samtykke fra Kitti i 2018, før filmen skulle vises i Norge? Hvorfor viser NRK til det gamle samtykket fra 2016, når Kjæreng ville ha Kitti til å undertegne et nytt i 2018?

Og, ikke minst: mener NRK/NRK Sápmi at det er i henhold til lover og regler på området å vise en TV-serie der en sentral deltaker har trukket tilbake sitt skriftlige samtykke fra 3 år tilbake? Og begjært alle opptak av seg selv slettet?