Debatt:

Fortellinger fra nord i internasjonale medier

Samarbeidet om Internasjonal presserigg skal evalueres, skriver administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i sitt innlegg.
meninger

Det er et politisk ønske at Tromsø kommune skal støtte opp om tiltak som har som formål å posisjonere Tromsø som arktisk hovedstad. Kommunen skal bidra til at alt det viktige og positive som skjer i Tromsø i disse vinterukene skal kommuniseres ut – både nasjonalt og internasjonalt.

I noen hektiske vinteruker er Tromsø forvandlet til en internasjonal arena for kultur, kunnskap og politikk. Lokalbefolkningen og tilreisende deltar blant annet på Polar Night Halfmarathon, Arctic Frontiers, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Nordlysfestivalen og Samisk uke.


Kommunen har i ti år betalt for å få journalister til Tromsø: – Åpenbart problematiske sider

En halv million offentlige kroner brukes i år på å hente journalister til TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen.

 

Disse arrangementene er ikke bare en berikelse i nye opplevelser, kunnskap og bekjentskaper. De bidrar også til å sette Tromsø ettertrykkelig på kartet gjennom all den internasjonale medieoppmerksomheten disse arrangementene får fra journalister fra hele verden.

Arrangementene representerer ulike fortellinger fra vår virkelighet som rapporteres internasjonalt. Dette bidrar til opplysning og interesse for hva vi som bor og lever her nord representerer og kan bidra med – det være seg kultur, kunnskap, samfunnsliv, politikk eller demokrati.

Det er ikke bare for reiselivet og festivalene at internasjonal medieomtale er viktig. Mange beslutninger om viktige rammebetingelser for oss i nord blir tatt i sør eller i internasjonale organisasjoner som EU og FN. Dersom politikere utenfor vår region ikke kjenner til våre nærområder, livsbetingelser og drømmer i nord, risikerer vi at beslutninger tas på helt feil grunnlag.


Rolleiv Lind (H) vil sette stopper for kommunens betaling av journalister: – Uforstandig pengebruk

Med den økonomiske situasjonen kommunen er i, mener Rolleiv Lind det er helt uforstandig å hente inn internasjonale journalister på skattebetalernes regning.

 

En viktig oppgave for Norge som nasjon og oss som bor i Arktis er derfor å sørge for at internasjonale beslutningstakere har oppdatert informasjon og evner å balansere behovene for både vekst, vern og bærekraftig utvikling.

Dersom inntrykket er at vår breddegrad er et isøde primært bebodd av isbjørner, kan det føre til skjebnesvangre avgjørelser for fremtiden i vår egen region. Dette er noe også norske myndigheter er opptatt av og en viktig begrunnelse for å gi støtte til pressereiser i nord.

I Tromsø kommune er det bestemt at vi skal profilere Tromsø som den arktiske hovedstaden. Derfor er det viktig å jobbe målrettet og systematisk for å gjøre Tromsø og dets arktiske kvaliteter kjent. Et virkemiddel i dette arbeidet har siden 2010 vært å ta del i den dugnaden som kalles «Internasjonal presserigg» der formålet er å få internasjonal presse til Tromsø i løpet av disse verdifulle vinterukene.

I år er det i overkant av 50 journalister fra hele verden som har kommet til Tromsø under disse innholdsrike ukene, som fortsatt pågår. Finansieringen skjer gjennom at norske ambassader og generalkonsulat i Nord-Amerika, Europa og Asia, bekoster reiseutgiftene for journalister til og fra Tromsø.

Oppholdsutgiftene i Tromsø for de inviterte journalistene, samt utgiftene til prosjektledelse (identifisere journalister/mediene, planlegge og koordinere reisen og oppholdet) dekkes etter årlige søknader om tilskudd. Den største bidragsyteren er Utenriksdepartementet med 400.000 kroner. Tromsø kommune støtter i år prosjektet med 100.000 kroner.

Samarbeidsprosjektet har gjort det mulig med deltakelse og praktisk tilrettelegging for internasjonale journalister. Journalistene har gjennom årene fortalt historier fra og om vår region. De har rapportert om kultur, næringsliv, forskning og politikk, og bidrar til økt kunnskap om Tromsø og Norge internasjonalt.

Navnet «Internasjonal presserigg» beskriver godt hva dette handler om; en rigg kan i ordets dobbelte betydning både bety at det tilbys en plattform og/eller at det rigges – tilrettelegges – for at journalistene skal kunne få tilgang til informasjon de selv finner relevant og interessant å skrive om. Det er viktig å understreke at det ikke eksisterer noen form for regissert program for reporterne. De velger på selvstendig grunnlag hva de ønsker å rapportere om.

Samarbeidet om Internasjonal presserigg skal evalueres. Det har hittil vært tverrpolitisk enighet om å bevilge disse pengene og årets tilskudd ble gitt av et enstemmig formannskap. I evalueringen skal vi se på alle forhold som berører støtten. Er støtten i tråd med innkjøpsreglement? Er det riktig å bidra til internasjonale pressereiser hit til nord og oppnår vi de resultatene vi ønsker?

Den presseetiske vurderingen knyttet til journalistenes deltakelse er opp til redaksjonene selv å vurdere. Tromsø kommune er åpen for at det å gi støtte til alle typer prosjekter, kan i prinsippet påvirke produksjonen eller produktet. Ingen støtter noe som man ikke forventer skal gi resultater. I dette tilfellet er det ønskede resultatet internasjonal medieomtale av Tromsø og arktiske spørsmål.

I de siste dagene har vår egen ordfører, som ambassadør for Tromsø, gjennomført et titalls intervjuer med ulike internasjonale journalister om alt fra plastfri by til kultur- og næringslivet. Takket være samarbeidet i presseprosjektet, er det stor oppmerksomhet om det som skjer på TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen og tilknyttede arrangementer.

Selv om vi er langt nord er vi en del av en internasjonal verden hvor det tas beslutninger som påvirker vår hverdag. For Tromsø kommune er det viktig å bidra til å gi et oppdatert bilde av, og fortelle vår del av historien om Arktis. Vi tror at innsikt i våre arktiske liv gir bedre beslutningsprosesser om Arktis.

Vi kan i de neste dagene og ukene glede oss over at Tromsø og arktiske spørsmål vil bli referert til i blant annet i Kina, Frankrike, Storbritannia og Brussel takket være Internasjonal presserigg.