Debatt:

Kampen om bussanbudet

Det er med stor undring jeg registrer at Troms Fylkestrafikk (TFT) ikke tar hensyn til det billigste anbudet for buss i Midt-Troms, men innstiller TIDE, som leverer et dyrere anbud. Jeg skal her prøve å utdype dette nærmere.

ARTIKKELFORFATTER: Ole-Roger Storås.   Foto: Trond Sandnes

meninger

Boreal Buss leverte det rimeligste anbudet men her har ikke TFT tatt hensyn til en viktig detalj, nemlig pris. Uten å angi noe tall i denne forbindelse, vet jeg at differansen mellom TIDE og Boreal Buss er i millionklassen på totalanbudet i favør Boreal Buss, det er tross alt skattepengene til befolkningen det er snakk om. På miljø er begge anbyderne lik.


Gunvald følger sønnen til skolen hver dag. Denne videoen viser hvorfor

Småbarnsfaren Gunvald Andersen har sett seg lei av at flere bussjåfører gir gass på gult lys ved Gyllenborg skole. Nå lover Nobina å følge opp klagen.

 

Boreal Buss har i sitt anbud bedre komfort på bussene som skal trafikkere strekningen Tromsø-Narvik enn det oppdragsgiver TFT har satt som krav. Dette viser at Boreal Buss setter passasjerene i første rekke, slik at det skal være attraktivt å reise for passasjerer.


Lastebilsjåfører starter navneopprop for sikrere vogntog på norske veier

Lastebilsjåførene Esben Eitran og Kim Eriksen vil starte en folkebevegelse for bedre sikkerhet på norske veier.

 

Boreal Buss har også gjennom oppkjøp av Cominor, for cirka tre år siden, bred og god erfaring på strekningen hvis man ser seg omtrent 40 år tilbake, inntil 2009 da en annen aktør vant anbudet på pris. Jeg kan nevne at TIRB/Cominor var med å starte NordNorgebussen der strekningen Tromsø-Narvik var en del av ruten. Boreal Buss har også satt sitt fotavtrykk i Midt-Troms på en positiv måte, med blant annet og ha kjøpt seg opp i Nord-Norsk trafikksenter, der all opplæring av konsernets sjåfører blir gjennomført.


Samferdsel:

Krever billigere Kvaløya-busser

Bydelsråd og utviklingslag på Kvaløya krever strakstiltak for å gi bedre bussforbindelser til og fra Kvaløya.

 

Bussene som TFT har godkjent på ruten Tromsø-Narvik er toetasjes busser, såkalte dobbeltdekkere. I et sånt kjøretøy, med tyngdepunktet så høyt, vil det være noen store utfordringer i forhold til vindutsatte strekninger. Jeg tenker på E6 over Heia, Fossbakken, Gratangsfjellet med flere. Jeg har som yrkessjåfør på disse strekninger både på buss og vogntog kjent på kreftene som blir satt i sving, og vet at det er store utfordringer. Det er en grunn til at det ikke finnes slike busser på nordnorske vinterveier. En må også ta i betraktning den tekniske utrustningen av kjøretøyet med tanke på sammensetning av akslinger. Det er nesten slik at man setter både sjåførene og passasjerenes trafikksikkerhet i spill, man kan tenke seg konsekvensen av en bussvelt med 80-90 passasjerer.

Et annet aspekt jeg mener TFT ikke har tenkt på er rutetidene og utfordringen med å holde rutetabellen. En må huske at dette er busser som er trange i utgangspunktet, med trapp hvor passasjerene skal gå både opp og ned. Dette vil ta tid på busstoppene underveis, jeg tenker da spesielt på eldre mennesker.


Tide vant enda en busskontrakt i Troms

I juni i år ble det kjent at Tide vant kontrakten for busskjøring i Tromsø. Nå har de også vunnet kontrakten om busskjøring i Midt-Troms.

 

I tillegg kom utfordringen med reisegodset til passasjerene. Bussene har lastelukene på begge sider av kjøretøyet der all bagasje fysisk må stables inn. Det er også lasterom hvor sjåføren må laste bagasjen inn og ut i bøyd stilling. De ansatte er underlagt virksomhetsoverdragelse noe som gjør at arbeidsplassene ikke er truet, men å skifte arbeidsplass til en bedrift som har vunnet et anbud, til en mye høyere pris, setter kanskje en litt bitter smak på det hele.