Debatt

Tromsø – Norges Benidorm?

I likhet med Benidorm blir det nå satset på turisme også i Tromsø med en storstilt utbygging av hotell spesielt i sentrum av byen.

Blir dette hotellet realisert på denne tomta, blir byens profil kraftig endret, skriver Gunnar Pedersen. 

meninger

Benidorm er, som mange av leserne vil vite, en kystby øst i Spania på den kyststrekningen som kalles Costa Brava.

Gunnar Pedersen, Høyre  Foto: Ronald Johansen

 

Så sent som på 1950-tallet var Benidorm en fiskerlandsby på et nes mellom to store sandstrender. På grunn av et godt klima og strendene ble det fra 1960, da charterturismen i Europa begynte, startet en voldsom utbygging av hoteller og ferieleiligheter i byen med byggehøyder på opptil 15 etasjer. I de senere årene har bygningene stadig blitt høyere, og i 2010 ble et hotellbygg med 52 etasjer og en høyde på 186 m tatt i bruk.


Vil bygge hotell med 18 etasjer på Sørsjeteen: – Vi vet det vil bli diskusjon om det

Eiendomsspar vil bygge et 62 meter høyt hotell med 18 etasjer på Sørsjeteen. Det går fram av planinitiativet for regulering av Mack-området som Mack Øst AS i samarbeid med Statsbygg og UiT står bak.

 

I dag blir Benidorm av reiselivseksperter karakterisert som en turistmaskin som kunne ligget hvor som helst i verden. Spor etter spansk byggemåte, miljø og kultur finnes så godt som ikke, og for mange mennesker, ikke minst for spanjolene selv, er Benidorm blitt et eksempel på hvordan en bys utseende og egenart kan bli rasert av en altfor sterk satsing på turisme.

I likhet med Benidorm blir det nå satset på turisme også i Tromsø med en storstilt utbygging av hotell spesielt i sentrum av byen. I dag har byen 20 hoteller med om lag 5.000 senger. I tillegg er det 3–4 nye hotell under planlegging.


 

Er det dermed fare for at Tromsø kan bli «benidormisert», det vil si at byen kan miste sitt særpreg som den nordligste byen i verden med over 100 år gamle trehus i sammenhengende kvartaler i byens sentrum? Noe som mange turister fra storbyer rundt omkring i verden faktisk anser som en av byens attraksjoner.

Noen flere hotell tåler byen kanskje. Men disse hotellene må dersom de skal ligge i sentrumsområdet, i høyde og utførelse være tilpasset sine omgivelser, slik at de ikke utgjør noen fare for byens særpreg.

Jeg er derfor svært betenkt over at det nå planlegges et hotell med 18 etasjer og med en noe spesiell form ut mot Tromsøysundet på tomta til bryggeriet. Blir dette hotellet realisert på denne tomta, blir byens profil kraftig endret.

Kommunestyret vil om kort tid få forelagt en ny reguleringsplan for området hvor hotellet skal bygges. Jeg vil her bekjentgjøre at jeg synes hotellet med sin høyde og plassering ut mot sundet vil bli et altfor dominerende trekk i bybildet, slik at jeg ikke kan støtte denne reguleringsplanen.