Debatt:

Tromsø fortjener forutsigbarhet

Den siste tiden har ordførerkandidat Hans Petter Kvaal spredt usikkerhet om Høyres forhold til byvekstavtalen.

BOM: Den siste tids Høyre-utspill om byvekstavtalen tyder på en svikt i internkommunikasjonen, skriver MDGs Barbara Vögele.   Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Innstilling til vedtak på partiets årsmøte lød: «Høyre ønsker å unngå dyre bomstasjoner og heller sikre finansiering via drivstoffavgiften og nye teknologiske systemer basert på for eksempel GPS».

At denne løsningen etter all sannsynlighet ligger flere år fram i tid, at vi med et slikt vedtak ikke kan konkurrere mot andre byer som står i kø for en byvekstavtale, og at næringslivet må vente flere år til på en god trafikkavvikling, så ikke ut til å bekymre Kvaal.

Heldigvis klarte Øyvind Hilmarsen å bremse Kvaal, slik at vedtaket ble «Høyre ønsker å sikre lokal finansiering av Tenk Tromsø/byvekstavtale gjennom teknologiske løsninger som har nødvendig lovhjemmel for gjennomføring ved avtaleinngåelsen. Dersom nye løsninger utvikles i prosjektperioden, kan disse tas i bruk så snart som mulig».

Dette har imidlertid MDG allerede foreslått og Høyre har stemt for forslaget i kommunestyret. Forslaget er allerede spilt inn til staten og den borgerlige regjeringen. De siste dagers utspill fra Høyre er politisk déjà vu og kan tyde på svikt i internkommunikasjon, hvor den ene delen av partiet ikke vet hva den andre delen gjør.

Eller tror kanskje Høyre at hvis man vedtar det samme to ganger i Tromsø kommunestyret, så vil deres egen regjering innføre GPS-prising dobbelt så raskt?

Det som er veldig beklagelig er at slike utspill som har kommet fra Høyre skaper usikkerhet blant både velgerne og næringslivet. Ja, vi skal ha en valgkamp med høy temperatur, men å drive omkamp i valgkamp er neppe en god idé.

I MDG er vi opptatt av forutsigbarhet og av å bygge infrastruktur som gir næringslivet og befolkningen miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger. Det innebærer blant annet at vi står bak byvekstavtalen og ikke setter den i spill for å skaffe oss oppslag og oppmerksomhet.

Vi anser forliket som det omforente minimum Tromsø kommune skal jobbe for. Stiller staten strengere krav, så er vi åpen for det, men vi er ikke med på å svekke og utvanne et så viktig vedtak. Vi står for det vi mener og vingler ikke fra standpunkt til standpunkt.

Det er til det beste for både samferdselen i Tromsø, den politiske debatten og for velgerne.