Debatt:

Helikoptre – hva nå?

Seks av Forsvarets ni gjenværende Bell 412-helikoptre er planlagt flyttet fra Bardufoss til Rygge. Tre Bell-helikoptre blir igjen på Bardufoss. Disse tre skal gi støtte til Hæren, og i tillegg bistå sivilsamfunnet i Nord-Norge.

Forsvarets Bell helikopter fra Bardufoss på tokt i Lofoten.   Foto: Aleksander Nordahl / SCANPIX

meninger

Aksjonen med å få ut de omkomne fra det tragiske raset i Tamokdalen har vist at behovet for helikopterstøtte i det alpine Nord-Norge er helt avgjørende for å kunne gjennomføre denne type aksjoner. Noen vil kanskje hevde at slik støtte kan gis av sivile helikoptre. Redningsmannskaper, politiet og ansvarlige myndigheter må kunne spørre seg om dette er tilfelle. Vil Bell-helikoptrene kunne gjøre større nytte på det flate Østlandet hvor ras knapt forekommer?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innrømte at den militære beredskapen i nord blir svekket med denne flyttingen, men sier samtidig at helikoptrene skal erstattes av sivile helikoptre og at sivile flygere skal få uniformer og opplæring for å kunne ta militære oppdrag. Det er som om man skulle gi en tannpleier med et ekstra kurs autorisasjon for å virke som tannlege.

Men med Hårek Elvenes, Bakke Jensens partifelle og verbale våpendrager i baklomma, er det jo mulig å forsvare ethvert valg som regjeringen gjør. Men, har vi som bor i Nord-Norge tillit til at nivået på den sivile og militære beredskapen nå blir tilstrekkelig for å ivareta landets og innbyggernes behov?

For tiden har britene, en av våre aller nærmeste allierte, tre helikoptre på Bardufoss for nettopp å kunne øve i kaldt klima. Britene prioriterer altså kunnskap om flyginger i nordnorske områder for, som allierte å kunne bistå oss, mens norske myndigheter helt bevisst går inn for å uthule vårt eget etablerte helikoptermiljø på Bardufoss. Da virker det underlig å bortforklare alvoret i befolkningens innvendinger.

I dag er det ni Bell-helikoptre på Bardufoss og ni på Rygge. Om jeg hadde vært stortingspolitiker fra nord ville jeg offentlig gått ut og gitt min støtte for at Hæren og sivilsamfunnet her nord trenger disse maskinene. Noen har allerede gjort det, men ikke alle. Når flyttingen er gjennomført vil det koste mye å snu, både i penger og prestisje.

Vedtaket om flytting av ytterligere seks Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge fremstår av beredskapshensyn i nord som galt av hensyn til fremtidige militære og sivile aksjoner i Nord-Norge.

NH90-helikoptrene som skal gi støtte til Kystvakten har tidligere vært nevnt som en mulig støtte til Hæren i Norge når det gjelder helikopterløft, men da Forsvarssjefen holdt sitt årlige foredrag i Oslo Militære Samfund 21. januar 2019 sa han at: «Anskaffelsen og innføringen av helikopteret NH90 er fortsatt en betydelig utfordring. Kun 40 prosent av ambisjonen for flytimer i 2018 ble nådd».

Det er derfor kanskje lurt å vente med å gjennomføre flyttevedtaket av ytterligere seks Bell-helikoptre fra Bardufoss og Nord-Norge til man har fått tenkt seg grundig om? Aksjonen i Tamokdalen er en tydelig bekreftelse på at lokal tilgang på helikopterløft utført av godt trente piloter med lokale kunnskaper ikke kan undervurderes. Politiet har også sagt at Forsvarets helikoptre med topptrente piloter som behersker nordnorske forhold er et viktig redskap for å bistå myndighetene her nord.

Vi trenger hvert eneste av disse Bell-helikoptrene med tilhørende erfarne piloter, mekanikere og redningsmenn her i Nord-Norge.