Debatt:

«Jeg forholder meg til norsk offentlighet»

Svar til Trond Bruun-Hansen om samenes nasjonaldag.
meninger

Å kalle det «samenes nasjonaldag» er ikke noe undertegnede har funnet på, hvor språkfattig du enn måtte mene det er.


Debatt:

«Jeg synes det er flott at samene har samlet seg om å feire denne dagen som en festdag, men noen nasjonaldag er det ikke.»

I sin kommentar i iTromsø 6. februar om «Hvorfor samene skal ha egen nasjonaldag?» skriver Holstad blant annet: «Men det er altså forskjell på nasjon og stat. Nasjon betyr folk, og vi har flere folk i Norge.»

 

Dette er begrepet som også blir brukt av Stortinget, Kongehuset, Den norske kirke, Språkrådet og Store norske leksikon. I norsk ordbok (Kunnskapsforlaget 1998) står følgende definisjon av ordet nasjon: «nasjon = statssamfunn, folk». Hva en latinsk ordbok skrevet rett etter den amerikanske borgerkrigen sier, er jeg mindre opptatt av.

Enkelte har hevdet at bruk av begrepet «nasjonaldag» forutsetter en samisk stat. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er et folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag». Samene er for øvrig regnet som en av verdens statsløse nasjoner.

Bondevik II-regjeringen anerkjente i 2001 nasjonaldag som betegnelse på 6. februar. Det er det et klart flertall for på Stortinget at vi fortsatt skal gjøre. Så får man heller være uenig og synes det hele er absurd. Det er selvsagt greit. Men dette er altså ikke noe undertegnede har «fastslått» å gjøre. Jeg har derimot forholdt meg til den norske offentligheten, samt oppslagsverk fra vår egen samtid, og det akter jeg å fortsette med. Også når det gjelder samenes nasjonaldag.