Debatt:

GPS, bompenger og drivstoffavgift

Så lenge drivstoffavgiften gjelder, så kan man unngå overilte vedtak om bompenger, bortkastede bomstasjoner, bomsoner osv

  Foto: Frank R. Roksoy

meninger

Stortingets tillatelse til innkreving av drivstoffavgift i Tromsø utløper 30. juni i år. Kommunens forhandlinger om byvekstavtale er blitt utsatt så langt at intet annet innkrevingssystem kan komme på plass til 1. juli i år.

Det blir nødvendig å videreføre drivstoffavgiften (midlertidig?) for å berge stumpene for Tromsø kommune.

Stortinget og departementet krever god tid for å behandle en søknad om videreført drivstoffavgift. Kommunestyremøtet allerede nå i februar må antakelig vedta en søknad for å rekke tidsfristene.

Søknaden skal blant annet inneholde maksimum og minimum litersatser, tidsperiode for forlengelse, geografisk avgrensing etc. Det kan bli enklest å videreføre nåværende avgiftsbeløp, med mulighet for endring etter forhandlinger om byvekstavtale.

Så lenge drivstoffavgiften gjelder, så kan man unngå overilte vedtak om bompenger, bortkastede bomstasjoner, bomsoner osv. Det vil si at videreføring må bli på minst to år og helst tre-fire år.

Fra videreført drivstoffavgift er det mulig å gå direkte over til GPS-system uten å bry seg med bomstasjoner, bomsoner og masse bortkastede, overflødige investeringer.

Dette åpner for allehånde forhandlinger mellom partiene for å oppnå en flertalls enighet om videreføring og søknadsinnhold. De borgerlige og minst ett av avgiftspartiene må kanskje bli enige for å oppnå et flertall.

Fra tidligere er det kjent at blant annet Frp ønsker videreført drivstoffavgift. Høyres Kvaal har uttrykt noe av det samme. Frp er de som sitter nærmest statsråden. Dette kan bli spennende!