Debatt:

Samene som nasjon?

I sin kommentar i iTromsø 6. februar om «Hvorfor samene skal ha egen nasjonaldag?» skriver Holstad blant annet: «Men det er altså forskjell på nasjon og stat. Nasjon betyr folk, og vi har flere folk i Norge.»

UENIGHET OM NAVNEBRUK: Spørsmålet om det er Samenes nasjonaldag eller Samefolkets dag som er den korrekte betegnelsen skaper debatt.  Foto: Knut Falch / SCANPIX

meninger

Det norske ordet nasjon kommer av det latinske «natio», som i flere av sine bøyningsformer får en n i tillegg. Ordet «natio» oversettes med enten «nasjon» eller «folkeslag» i henhold til E. Schreiners latinske ordbok fra 1886. I boken «Latin» av Tore Janson oversettes «natio» utelukkende med «nasjon».

Derfor å fastslå at «nasjon» bare betyr «folk», er misvisende. «Nasjon» betyr i enda høyere grad nettopp «nasjon». Kanskje det ville vært en fordel om Holstad sjekket sine kilder (her ordbøker), bedre enn tilfellet synes å være, eller er Holstad en så språkfattig person som innlegget hans synes å bære bud om? Til tross for sin språkfattigdom trekker han bombastiske konklusjoner når han uttaler at «nasjon» betyr «folk» og ikke noe annet.


Kommentaren

Hvorfor skal samene ha en egen nasjonaldag?

I dag markeres samenes nasjonaldag. Utrolig nok skaper dette fortsatt harme hos enkelte.


Skal man trekke noen konklusjon av Holstads innlegg, må det være at vi har flere nasjoner i vårt land, noe som vil være en ren absurditet. Jeg har ikke noe imot at samene, eller de som måtte være av samisk herkomst, feirer 6. februar som sin festdag, samefolkets dag. Snarere tvert imot. Jeg synes det er flott at samene har samlet seg om å feire denne dagen som en festdag, men noen nasjonaldag er det ikke. Til det har vi som bor i Norge og er nordmenn på samme måten som samene er nordmenn, 17. mai som vår nasjonaldag.

Om samene i Norden oppfatter seg som ett folk, kan de derimot ikke kalle seg for en nasjon.