Debatt

Hella – et elsket sted

Om Hella skal kunne komme i drift inneværende år, trengs det nå en politisk vilje fra de rødgrønne

RÅDGIVER OG POLITIKER: Prosjektleder Øystein Nermo leder arbeidet med å utvikle Hella på lang sikt, men Vanja Terentieff (H) vil ha stedet på beina så fort som mulig.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Jeg har besøkt Hella ofte som barn og ungdom i mine ferier hos min bestefar på Larseng. Vi syklet dit med håp om fiskelykke. Det slo ikke alltid til med fisk, men opplevelsene er kjærkomne minner fra min barndom.


Vanja Terentieff (H) ble med på Hella-befaring: Mener politikerne må sette administrasjonen til side

Forvaltningsplanen for Hella friluftsområde er fortsatt bare på tegnebrettet, men Vanja Terentieff (H) vil mobilisere politikerne for å få på plass en midlertidig ordning.

 

Vanja Terentieff 

 

Hella eies i dag av Tromsø kommune, og er sikret som friluftsområde gjennom statlige midler. Området brukes til mange typer rekreasjon. Fra parkeringsplassen ved veien og i hele området går det mange stier og tråkk. Friluftsområdet er populært og besøkes av både tromsøfolk, turister og andre tilreisende. Kommunen så seg dessverre nødt til å avslutte driften av kafeen i 2018 på grunn av underskudd.

De største utfordringene ved Hella Friluftsområde i dag er at det ikke er avløp som fungerer og at vanntilførselen må sikres. Hella kommer til å bli besøkt av veldig mange fremover. Særlig til våren og sommeren. Området må ikke forsøples og tilgrises fordi det mangler toalett og mangler søppeltømming.

Høyre tror derfor at å inngå et samarbeid og en avtale med en ideell organisasjon, som har ressurser, vil føre til en oppgradering og oppstart på Hella raskt. Det ligger nå som en mulighet samtidig som kommunen vurderer en avtale om drift og vedlikehold på lang sikt.

Etter å ha vært på befaring med kommunens administrasjon for å se på utfordringene og mulighetene som er på Hella, opplevde jeg en vilje og omsorg fra administrasjonen for området. Langsiktig trengs det en oppdatert tilstandsrapport og en forvaltningsplan for å kunne komme i posisjon for å søke eksterne midler. I tillegg mener jeg det var en vilje til også å finne en løsning på kort sikt slik at Hella kommer raskt i drift. Til det siste trengs det nå et politisk signal og vilje.

Høyre ønsker og tror at det kan løses gjennom et sosialt entreprenørskap. Det er en vinn-vinn-situasjon. Der kommunen har muligheten til å tilrettelegge for flere lavterskelarbeidsplasser. Høyre tror også det vil føre til mindre kostnader for kommunen til drift og vedlikehold. Og til slutt vil også et eierskap gjennom sosialt entreprenørskap gi et løft for området som vil vises.

Om Hella skal kunne komme i drift inneværende år, trengs det nå en politisk vilje fra de rødgrønne. Jeg velger å tro det er en politisk vilje nettopp fordi Hella er et elsket sted for mange.