Debatt:

Venstre – stolt garantist for et bærekraftig Troms og Finnmark!

Troms og Finnmark Venstre er en stolt garantist for å styrke Norges arktiske region og vi håper at mange vil støtte oss i fortsettelsen, skriver Trine Noodt og Irene Dahl, 1. og 2.-kandidat for Troms og Finnmark Venstre i sitt innlegg.

Tror på programmet: Irene Dahl og Trine Noodt, 1. og 2.-kandidat for Troms og Finnmark Venstre har stor tro på valgprogrammet deres. Foto: Privat 

meninger

Troms og Finnmark Venstre har nylig avholdt sitt nominasjonsmøte og valgt 63 fylkestingskandidater. Som listetopper er vi glade for å være på lag med ungdommen og fremtiden. Vi tar ansvar og er klare for nye oppgaver for fylket og landet.

Venstre er fremtids- og distriktsoptimister som vet at det er kunnskap og kompetanse som har skapt liv og virksomhet i nord. Og det er kunnskap, kompetanse og ny teknologi som vil gi oss enda større muligheter for en bærekraftig fremtid; økologisk og økonomisk.


Debatt

Tromsø – ingen enklave i det nye fylket

Det vi minst trenger nå er ytringer om at Tromsø skal være en enklave som henter ut en relativ andel av fylkesbudsjettet til kollektivtrafikk og videregående opplæring.

 

Forskning, teknologi, smarte transportløsninger og menneskelig aktivitet med respekt for natur vil også være avgjørende for å håndtere klimautfordringene. Som arktiske folk forvalter vi et naturmangfold og noen av verdens viktigste biotoper for ville dyr, fugler og fisk. Det er ressurser vi både skal leve av og for. For Venstre er det viktig at teknologien og systemene samtidig bidrar til å gi folk mer valgfrihet, trygghet, velferd og vekst for den enkelte, uavhengig av sosial bakgrunn.

For Venstre gjelder fremfor alt en god skole med like muligheter for ulike mennesker. Venstre i nord vet at både skole- og tilbudsstruktur ikke kan formes over samme lest som ellers i landet. Vi har en desentralisert videregående skole, og gjennomføringen og resultatene forbedres likevel fra år til år.


Dahl innstilles på topplista til Venstre Troms og Finnmark

Irene Dahl (V) er innstilt som andrekandidat.

 

Med Venstres fylkesråd for utdanning i Troms har fylket hatt større fremgang innenfor videregående opplæring enn andre steder i landet: Bedre karakterer, færre som slutter, flere lærekontrakter og bedre fullføring.

Det gir flere fagbrev og flere studenter. Utdanning gir en tryggere og mer selvstendig fremtid der man kan skaffe seg eller skape seg jobb. Med Venstres innsats nasjonalt øker sjansene for et kompetanseløft også i nord: Gratis kjernetid i barnehagen gir flere et bedre grunnlag for skolestart. Gratis leirskole er også sosialt utlignende. Venstre har sørget for økt lærlingetilskudd, gitt studentene 11 måneders studiestøtte, mange flere studentboliger og flere lærer- og sykepleiestudenter.


Skandfer på topp etter nominasjonsmøte i Tromsø Venstre

Mandag kveld, like etter midnatt, kunngjorde Tromsø Venstre sine listekandidater til kommunevalget 2019.

 

Vi har fått gjennomslag for den nye sykepleierutdanningen i Alta og 25 studieplasser i sykepleie på samisk i Kautokeino, noe som betyr mye for en god helseomsorg for samiske innbyggere. Dette takker vi for! Desentraliserte profesjonsutdanninger tjener Distrikts-Norge. Venstre er en stolt garantist for å styrke kompetansen i denne regionen.

Med kunnskap og anvendt vitenskap skapes nye produkter, nye produksjonsmåter og nye arbeidsplasser både innenfor tradisjonelle næringer og nye. Kompetanse vil være en stadig viktigere ressurs som kan selges over hele verden og skape nye arbeidsplasser. Lokal kunst, kultur og tradisjonskunnskap har potensial til enda større etterspørsel.


Fra sidelinja:

Bør vi boikotte valget til fylkestinget?

Interessen for fylkesvalget ligger allerede rundt femti prosent. Hvis de gir blaffen i oss kan vel vi gjøre det samme. Eller, spør Herman Kristoffersen i sin spalte.

 

Troms og Finnmark Venstre er glad for at Venstre har gitt gründere styrkede rettigheter til pensjonssparing, sykelønn og arbeidsavklaringspenger, at det er etablert flere «såkornfond» for økonomisk støtte i tidlig etablererfase og at personlige skattytere gjennom Kapitalfunn får fradrag for å støtte bedrifter i oppstartsfasen.

Venstre er stolt over et program og en politikk nasjonalt og regionalt som vil utnytte våre naturressurser og humankapital slik at vi kan fortsette verdiskapinga i Norges viktigste region!


Debatt:

Forslag om endringer av finnmarksloven

Dersom sammenslåingen av Finnmark og Troms tvinges gjennom på tvers av befolkningens vilje, må Finnmark bestå som egen valgkrets.