GPS og Vegvesenets bompenger

I mangel på byvekst-forhandlinger kan våre lokale politikere vise handlekraft, søke forlenget drivstoffavgift og utsette hele bomsystemet med bomsoner.
meninger

Statens vegvesen og Veronica Wiik skriver innlegg om bruk av GPS til Tromsøs bompenger. Det viktigste ved Vegvesenets utredninger om bompenger i Tromsø er at de er så dundrende inhabile som det er mulig å bli.

Statens vegvesen som organisasjon har vært initiativtaker til bomopplegget. De har bløffet Tromsøs politikere til å delta i noe som ble antydet til 50 prosent statsstøtte i et spleiselag. Vegvesenet har fordeler av mest mulig bompenger, snarest mulig og høyest mulig bomsatser. Det er bare meget naive politikere som tror at Vegvesenet er objektive og nøytrale i de utredningene som leveres.

Ingen transportmidler er best til alt. Vi må akseptere at noen vil bruke sykkel eller beina, noen vil ha buss og noen trenger bil. Det er en menneskerett å velge, selv om det strider imot den sosialistiske og byråkratiske dirigeringstrangen. Det som de fleste ønsker, er å finne den optimale balansen mellom bruken av alle transportmidlene.

Det betyr blant annet at vi ikke kan ha gang-/sykkelveier overalt, og heller ikke bilveier overalt. Hvis slike enkle fakta kan aksepteres, så kan vi komme nærmere en brukbar transportmodell for Tromsø.

Vegvesenet hevder i siste «utredning» at et GPS-basert system krever 5–6 års utvikling og vil koste like mye i drift som de påtenkte bomstasjonene. Begge påstander er helt løst fundert og tjener bare til å bekrefte Vegvesenets inhabilitet. Lokale politikere bør manne seg opp til å få Vegvesenet fjernet fra utredningsoppgavene.

5–6 års behov for utvikling står i klar motsetning til de lokale firmaene som opplyser at de er klare til å iverksette prøvedrift snarest uten mere om og men. Mediene burde gå begge instanser på klingen for å finne ut hvem som bløffer. Jeg vet hvem, men mediene bør få det fram på bordet.

Driftskostnadene for drivstoffavgiften i Tromsø uten GPS utgjør 0,8 prosent av inntektene. Ved en tredobling av avgiftssatsen kommer vi ned i kostnader på cirka 0,3 prosent av inntektene. For 15 bomstasjoner på Tromsøya med bomsoner, hevder Vegvesenet driftskostnader på cirka 8 prosent av inntektene, det vil si 30 ganger høyere kostnadsnivå. I tillegg kommer investeringer i bomstasjoner på cirka 60 millioner kroner og investering i bomsonenes gjerder og stengsler på et ukjent beløp som Vegvesenet ikke vil beregne, uvisst hvorfor.

Bomsonenes etablering vil kreve gatesperringer, veiomlegginger, nye enveiskjøringer, nye lyskryss, gjerder, spesiell adgang for utrykninger, omkjøringer etc. for å hindre gratis snikkjøring mellom sonene. Alt dette vil koste mye mer enn selve bomstasjonene.

Driften blir også fordyret ved at bilistene må kjøre lengre, stå i nye køer, betale mere, bruke nye omkjøringer etc. som øker kostnader og bilforurensninger for alle bilbrukere utover selve bomsatsene. Tromsøya blir oppdelt i seks sone-ghettoer der folk vil vegre seg for å passere sonegrenser, og Tromsøya blir selveste stor-ghettoen som alle andre vil unngå. Vel bekomme!

Vegvesenet hevder altså at drift av et GPS-system skal koste like mye som det utdaterte bomsystemet. Målsettingen bør være at et nytt system skal ha like lave driftskostnader som drivstoffavgiften. Hvis ikke, så kan vi jo bare innføre mer omfattende drivstoffavgift istedenfor dyre bomstasjoner.

Vegvesenet hevder også at de må følge kommunestyrets vedtak som krever bomstasjoner og ikke GPS/drivstoffavgift. Dette er en drøy påstand når nesten alle partier i Tromsø har sagt høyt at de vil vurdere GPS og lavere kostnader.

Nå har Tromsø ventet så lenge på forhandlinger om byvekstavtale at tiden er løpt fra oss. Stortingets tillatelse til drivstoffavgift løper ut om noen få måneder, og ingen nye systemer blir tidsnok klare til å overta. Nå må Tromsø søke om forlenget drivstoffavgift for å berge stumpene. Det vil si 2–4 års forlengelse helst, for å kunne gå direkte over til et nytt, fremtidig GPS-system og unngå bomstasjoner med bomsoner og noen hundre millioner i ekstra, bortkastede kostnader.

Vegvesenet prøver å hevde at vi trenger bominntekter så fort at vi ikke kan vente på GPS. Ettersom vi har drivstoffavgiften, og den kan midlertidig tredobles uten skadevirkninger, så er dette bare en ny bløff. En forhøyet drivstoffavgift kan gi over halvparten av de stipulerte bominntektene til langt lavere kostnader og uten bomsoner. Det blir foreløpig nok inntekter for noen få år, til GPS eventuelt er på plass.

I mangel på byvekst-forhandlinger kan våre lokale politikere vise handlekraft, søke forlenget drivstoffavgift og utsette hele bomsystemet med bomsoner. Tenk på takknemligheten fra velgerne!

En liten digresjon: I disse dager averterer kommunen etter innspill til Tromsøs reiselivsstrategi. Er det noen av byens reiselivsstrateger som er bedt om å uttale seg om bomsystemets og bomsonenes virkning for turister og andre tilreisende? Kan det tenkes at noen vil tro at de er kommet til Molboland? Eller til skjærsilden?