Debatt

Hurra for politikerne i Byutvikling

Hundrevis av berørte beboere og velgere takker politikerne i Byutvikling for det helt riktige vedtaket som nettopp er gjort.
meninger

Samtlige ni politikere i Byutvikling sa nei til Eiendomsgruppens plan for større utbygging i strandsonen i Kroken Vest. Hundrevis av berørte beboere og velgere takker politikerne i Byutvikling for det helt riktige vedtaket som nettopp er gjort. Nå har dere gjort oss glade. Men det dreier seg ikke bare om oss som bor i området.


Vil starte første byggetrinn i Kroken Vest allerede neste vår

Etter at formannskapet bestemte seg for å sende ut et planforslag på offentlig høring, håper utbyggerne på byggestart allerede neste vår.

 

Dette dreier seg om hele Tromsø. Og boligpolitikken i vår kjære by. Tromsø er en fantastisk flott by. Vi har hav rundt hele byen. Vi ser hurtigruta komme begge veier. Vi ser all båttrafikken. Vi ser de fantastiske fjellene. Da kan vi ikke bygge høyblokker som stenger havet og utsikten ute!


Debatt:

Fra lav utbygging til høyblokker i fjæra

Hvordan kan Byutvikling i Tromsø kommune skifte mening så totalt uten et eneste holdbart argument? Hvorfor hører dere mer på utbyggeren Eiendomgruppen enn på oss beboerne?

 

Derfor er dette et svært viktig vedtak. Det peker fremover. Det er et fremtidsretta og flott vedtak for riktig boligbygging i Tromsø.

Det er politikerne vi har valgt som skal bestemme boligbygginga i kommunen – og ikke utbyggerne! Jeg tror at politikerne nå vil bli utsatt for et voldsomt press fra utbyggergruppen Eiendomgruppen. Men dette presset må dere stå mot. Dere har alle oss i ryggen.

Eiendomsgruppen har dårlige argumenter. Vi har de gode argumentene! Dere må stå på beboernes synspunkter!