Kommentar:

Derfor har vi kuttet vekk kommentarfeltet

iTromsø har ikke lenger kommentarfelt under sine redaksjonelle saker.
meninger

Beslutningen om å skru av muligheten til å kommentere direkte under sakene på itromso.no ble tatt tidligere denne måneden. Siden torsdag i forrige uke har det ikke vært mulig å legge inn kommentarer under våre saker, slik det tidligere var åpning for.

Beslutningen fremstår verken som særlig dramatisk eller problematisk. Når iTromsø velger å fjerne Facebook-modulen på itromso.no-sidene, skyldes det først og fremst at debatten over år har beveget seg ut av de modulbaserte kommentarfeltene på avisens nettsider og over til sosiale medier, og da kanskje i særdeleshet Facebook – der iTromsø har vært tungt til stede i mange år.

Så for ordens skyld: Muligheten til å kommentere på iTromsøs Facebook-sider vil naturligvis fortsette akkurat som tidligere.

Vi skal ikke legge skjul på at det også er rent praktiske årsaker til at vi nå har valgt å fjerne kommentarfeltene fra våre saker på itromso.no. Kommentarene på nettsidene våre ble skrevet via Facebook-innlogging, noe som medførte behov for kontinuerlig overvåking over hva som hadde havnet i kommentarfeltene. Men de samme sakene deles som kjent også hyppig via avisens Facebook-side. Resultatet var behov for etterhåndsmoderering av leserkommentarer på to ulike steder. Ikke minst kunne dette by på utfordringer i de tilfellene der lesere gjenopptok debatter med nye kommentarer under opptil flere år gamle saker.

I likhet med svært mange andre medier har vi også erfart at enkelte saker egner seg dårlig til kommentarfeltenes etterhåndsmoderering. Av rent presseetiske årsaker har vi derfor lenge vært nødt til manuelt å gå inn og fjerne mulighetene for å legge inn kommentarer på saker knyttet til enkelte temaer, for eksempel spesifikke saker innen ulykkes- og kriminaljournalistikken.

iTromsø har en lang tradisjon for å ta vanlige folks meninger på alvor – også de meningene som gjerne ytres i korte, kanskje også spissede eller humoristiske, former. I papiravisen har Byrunden gjennom mange tiår overlevd iTromsøs ulike redaktører og omfattende layoutmessige endringer. Spalten er fortsatt brukt og lest av mange, og kanskje da i særlig grad de av våre lesere som ikke har tatt det digitale steget helt ut.

Vi ønsker ikke å svekke denne tradisjonen med leserkontakt. Og slik vi vurderer det, blir ikke iTromsø-lesernes muligheter til fortsatt å uttrykke sine meninger forringet når kommentarfeltene nå er fjernet fra våre nettsider. Så har vi da også knapt mottatt negative henvendelser om dette siden omleggingen for en drøy uke siden. Vi tar det som ytterligere et tegn på at våre lesere foretrekker enten å ytre seg enten gjennom debattinnlegg på itromso.no eller via iTromsøs Facebook-sider når de har noe på hjertet.

Den offentlige debatten fortsetter med andre ord for fullt i iTromsø – både digitalt og på trykk.