Debatt:

«Lys i enden av tunnelen, eller?»

Det siste halvåret har Jonny Hansen, Gunnar Nerdrum, Gunnar Pedersen og andre fokusert på oppgraderingen av Kirkeparken. De har satt ord på det mange mener om omplasseringen av minnesmerkene.
meninger

Særlig har fjerningen og tilsidesettingen av minnesmerket over Tromsøs falne skapt reaksjoner. Argumentet fra kommuneadministrasjonen om at det er et økonomisk problem å rette opp skandalen er en snakkis rundt kaffebordene i byen.

For kommuneledelsen virker kostnadene uoverkommelige. Det er behov for en tenkepause i ett års tid, kan vi lese! Har de et håp om at enda et minne over dem som ofret livet for landet skal gå i glemmeboken her i Tromsø?

Mindre enn ett år etter raseringen av minnestedet i Kroken, har kommuneledelsen flyttet og gjemt byens mest sentrale minnesmerke over de av byens innbyggere som satte livet inn for landet under krigen.

Kanskje det er i sammenheng med det negative forholdet vi i Norge har til egen historie. I forlengelsen av skammen over behandlingen av krigsseilerne, har vi i Tromsø en økonomisk beslutningsvegring omkring Krigsminnesmonumentet i Kirkeparken?

De fleste krigsseilerne har nå gått ut av historien. Jeg husker de få jeg fikk æren av å bli kjent med som førstereis. Noen måtte sove ”rund” i arbeidsklærne med lyset på i lugaren. De ville ikke hjem til Norge. De bitre minnene etter hjemkomsten i 1945 eller -46 var for tunge.

Det folk som glemmer sin historie, har ingen fremtid, er et ofte brukt utsagn. Tromsøs politikere bør ikke gjøre det gjeldende for byens historie.

Problemet med egen historie ser vi mindre til når vi går til andre land. I vårt nærmeste naboland, Finland, ser vi en helt annet forhold til historien. Det kan kanskje henge sammen med at Finlands historie som selvstendig land ikke er mer enn 100 år.

I Norge har vi konsentrert oss mest om historien fra Trøndelag og sørover. Narvik er i nord et hederlig unntak, kanskje på grunn av den internasjonale deltakelsen i kampene der. Særlig finner vi Narvik minnet i Polen og Frankrike.

For eget vedkommende er det lett å tenke på vårt ferieparadis, den lille bygda Ballater, i det skotske høylandet. Der har de funnet plass til sitt minnesmerke over sine falne foran hovedinngangen til landsbykirken. Ikke som i Tromsø, gjemt i skyggen på en parkeringsplass.