Debatt:

Flytt minnesmerke tilbake til sin opprinnelige plassering i Storgata

Kommunens håndtering av denne saken er nedverdigende for dem som ga sitt liv for Norges frihet under krigen og for deres etterkommere, skriver Inger D. Rønne, som er barn av en av heltene som hylles gjennom krigsmonumentet.

Nå står krigsmonumentet plassert på nordsiden av Domkirka til massive protester til folk som vil ha det tilbake i Storgata. 

meninger

Først og fremst takk til deg Gunnar Pedersen fordi du har tatt opp kampen om å få flyttet minnesmerket tilbake til den opprinnelige plasseringen i Storgata. En plassering som er verdig de tapre menn (og kvinner?) som ga sitt liv i kampen for et fritt Norge.


Krigsmonumentet: – Alle skal få si sitt om minnesmerket i Kirkeparken

Det blir ingen flytting av minnesmerket over krigens offer i Kirkeparken – ennå.

 

Selv er jeg etterkommer (barn) av en av disse heltene og har også kontakt med flere andre i samme situasjon. Samtlige var skuffet over den bortgjemte plasseringen minnesmerket fikk i forbindelse med opprustingen av Kirkeparken.


Kommunen snur – flytter krigsmonumentet tilbake

Høyre-politiker Gunnar Pedersen har lenge kjempet for å få flyttet krigsmonumentet i Kirkeparken tilbake til sin opprinnelige plassering. Torsdag vant han fram med sitt krav.

 

Det var også skuffende at ingen hadde forsøkt å ta kontakt med oss etterkommere før minnesmerket, på anbefaling av en landskapsarkitekt, ble ”bortplassert”.


Kan ta ett år før omstridt flytting av krigsmonument reverseres

Kommunen vil vente i minst et år før man vedtar om krigsmonumentet i Kirkeparken skal få tilbake sin opprinnelige plassering.

 

Ser nå at Tromsø kommune akter å nedsette et utvalg som skal avklare fremtidig plassering av minnesmerket. Av artikkelen i lokalavisen Tromsø lørdag 25. februar fremkommer det at denne komiteen skal levere sin innstilling i 2020. Minnesmerke hadde sin plass i Storgata. Alle involverte parter var fornøyd med denne plasseringen.


Flytting av krigsminnemerket skal opp til politisk behandling

Flyttingen av krigsminnesmerket i Kirkeparken er møtt av massive protester. Nå skal saken opp til politisk behandling i kommunestyret.

 

Så langt meg bekjent var det ikke innkommet noen klage fra vernemyndighetene verken lokalt og sentralt på denne plasseringen. Hvor er da fornuften i å nedsette en komité som skal jobbe i et års tid for å utrede en alternativ plassering.


Debatt:

«Lys i enden av tunnelen, eller?»

Det siste halvåret har Jonny Hansen, Gunnar Nerdrum, Gunnar Pedersen og andre fokusert på oppgraderingen av Kirkeparken. De har satt ord på det mange mener om omplasseringen av minnesmerkene.

 

Flytt minnesmerke tilbake til sin opprinnelige plassering i Storgata og bruk offentlige ressurser på andre oppgaver.