Debatt:

Flere hele stillinger

Heltidsstillinger gir mer trygghet, både for beboere som bruker tjenestene og for de ansatte.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix 

meninger

Arbeiderpartiet og Fagforbundet går derfor sammen om et heltidsløft foran lokalvalget til høsten.

I dag jobber kun 1 av 3 ansatte i helse- og omsorg i norske kommuner heltid. Det er altfor få. Mange ansatte har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter, for å få en stor nok stillingsbrøk til at livet går opp.

Mange deltidsstillinger gir i tillegg mindre stabilitet for beboere som mottar tjenestene. Mange som får hjelp av helse og omsorgstjenestene, er i en fase av livet der trygghet og kjente personer å forholde seg til, er spesielt viktig. Det er godt å vite hvem som kommer på døra, spesielt om de skal gi deg pleie.


«De som gikk foran»

- Likestilling kommer ikke av seg sjøl - og det er heller ikke noe den enkelte har ansvaret for å skaffe seg, skriver Kjersti Stenseng.

 

Vi veit også at det er kvinner som jobber mest deltid. Det gjelder de kvinnene som tjener minst og har de tyngste jobbene. Å jobbe for flere heltidsstillinger handler derfor ikke bare om trygghet og bedre kvalitet på tjenestene, men også om et mer likestilt og rettferdig samfunn.

Nasjonalt har Arbeiderpartiet derfor i nært samarbeid med Fagforbundet fremmet flere forslag i Stortinget for å få flere heltidsstillinger. Men vi blir stemt ned av regjeringa. Derfor må Arbeiderpartiet og Fagforbundet i stedet gjøre jobben selv ute i kommunene.

Arbeiderpartiet og Fagforbundet løfter nå heltid som vår viktigste felles sak inn i lokalvalgkampen. Vi er rundt i hele landet og skolerer tillitsvalgte og kandidater. Slik kan de som blir folkevalgte etter 9. september, gå konkret til verks for å tilby flere heltidsstillinger og innføre en heltidskultur i sine kommuner.


De streikende ansatte ved HTH Troms Kjøkken: – Overrasket over at noen i Norge i 2019 må gå ut i streik for å få tariffavtale

Streikevaktene ved HTH Troms Kjøkken fikk fredag besøk fra både Arbeiderpartiet, Fagforbundet og Rødt som alle ga sine støtteerklæringer.

 

Det handler om trygghet og rettferdighet for de ansatte, og for beboerne. Rett og slett, bedre for alle.