Debatt

Hvor er alle kvinnelige gründere?

Er det slik at kvinnene i for stor grad «lures» inn i offentlig sektor? Er det trygge og forutsigbare som lokker, spør Kristin Ørmen Johnsen (H) i sitt debattinnlegg.

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

meninger

Man kan undres over at det ikke er flere kvinnelige næringslivsledere, og at ikke flere kvinner er styremedlemmer i næringslivet. Hvor er egentlig kvinnene? Norge er tross alt et av verdens mest likestilte land.

Samtidig peker pilene i riktig retning, antall deltidsstillinger blant kvinner går ned, stadig flere kvinner er i arbeid, og flere kvinner søker seg nå til tidligere ganske mannsdominerte studier. Kvinner har også en tydelig rolle i Forsvaret. Vi har kvinnelig statsminister og kvinnelige partiledere, kvinnelig stortingspresident og kvinnelig høyesterettsjustitiarius.

Allikevel er det relativt få kvinner som starter egen virksomhet. Bare to av ti gründere her til lands er kvinner. Faktisk er det få land i verden som har færre kvinnelige gründere enn Norge, ifølge internasjonale undersøkelser.

Det er et faktum at kvinnene dominerer i det offentlige, og er i flertall i omsorgssektoren, og i skoler og barnehager.

Selv er jeg utdannet sykepleier, pedagog og forsker. Hvorfor gikk så jeg ikke inn det private næringsliv og etablerte egen bedrift? For det første var det liten eller ingen tradisjon og kultur for å starte private sykehus og sykehjem da jeg tok utdanning. Ordningen med fritt brukervalg i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien fantes heller ikke da.

Det var også slik at kulturen i rundt utdanningen min ikke oppmuntret eller motiverte jenter til å tenke litt mer utradisjonelt. I mine lærebøker røkte far pipe og leste avisen, mens mor vasket opp.

Det satt liksom standarden, selv om det faktisk var slik at min generasjon kvinner både røkte, leste avis og vasket opp.

Slike diskriminerende lesebøker finnes heldigvis ikke lenger. Hvorfor søker så ikke flere kvinner ut i det private, starter egne bedrifter, blir partnere i advokatfirma og inntar styrerommene? Vi har både full barnehagedekning og en god fødselspermisjonsordning som burde gjøre dette mye enklere enn før.

Det er i dag mulig å starte egen bedrift, selv om du utdanner deg til sykepleier som jeg gjorde. Dessverre hindrer fortsatt fordommer, særlig på norsk venstreside, mange i å gjøre et forsøk.

Noen av fordommene kom til syne da det privat startede Manglerudhjemmet med kvinnelig leder etablerte sportspub, spa og egen restaurant. Det blir avviklet i Oslo av de rødgrønne. Kommunen skal overta, man skal ikke ha privat omsorgstilbud.

Vi i Høyre er derimot garantister for at kvinner skal kunne starte opp nye jobber innen de yrkene hvor flest kvinner jobber, helse/omsorg og barnehage.

Det er utvilsomt fortsatt behov for kvinnedagen. Denne dagen gir oss hvert år mulighet til å få viktig oppmerksomhet for saker vi brenner for. I år slår jeg derfor et ekstra slag for kvinnelige gründere.