Debatt:

På høy tid med Nord-Norge-banen

Folk flest er mildt sagt lei av en livsfarlig E6 som eneste landverts forbindelse mellom nord og sør, skriver Tromskomiteen for jernbane.

Vil ha jernbane til Tromsø.  Foto: Illustrasjonsbilde

meninger

I 2017 bestemte Stortinget at Nord-Norge-banen, det vil si en ny jernbane fra Fauske via Narvik til Tromsø, skal utredes. Jernbanedirektoratet arbeider nå med en utredning som skal være ferdig før sommerferien, og som deretter skal sendes ut på høring.


– Reiselivsstrategien er i strid med kommunens klimamål

Mens kommunens klimaplan har et mål om drastiske kutt i klimagassutslippene, vil reiselivsstrategien føre til turistvekst, og med det økt flytrafikk og økte utslipp. – Det henger ikke på greip, sier klimaaktivistene Sofie Stranger og Sigurd Cottis Hoff.

 

Under Stortingets spørretime nylig presiserte samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) at han likevel ikke ønsket å konkludere med noe som helst før den pågående jernbaneutredningen er levert. Det er vi i Tromskomiteen for jernbane glade for.

Men til og med en gjennomarbeidet utredning med godt resultat garanterer ikke nødvendigvis et positivt vedtak. Et skremmende eksempel på dette er da den grundige NSB-utredningen «Nord-Norge-banen. Hovedrapport. November 1992» konkluderte svært positivt, ble det bestilt nye analyser.


Samferdselsministeren snur om jernbane etter iTromsø-artikkel

Samferdselsminister Jon Georg Dale er ikke lenger overbevist om at jernbane til Tromsø er en dårlig idé.

 

Etter få måneder gikk resultatet fra å være en god investering til å bli en katastrofal investering. Dermed ble NSB-utredningen fra 1992 lagt bort, og NSB-analysene fra 1993 ble grunnlaget for stortingsmeldingen, som Stortinget ble forelagt i 1994. 84 representanter mot 52 stemte da ned jernbane nord for Fauske. Den enorme skuffelsen i nord ble kvalt av ståheien fra OL på Lillehammer og EU-avstemningen samme år.


Troms-benken krever svar om jernbane i Nord-Norge

Samferdselsministeren må svare på spørsmål om jernbane fra Troms-benken.

 

Men dette er historie. I 1994 kunne ingen forutse den svære gods- og sjømattransporten som har resultert i den nåværende voldsomme trailerveksten. Og de færreste innså den kommende klimatrusselen.

Tromskomiteen for jernbane ser med forventning fram til ferdigstilling av Jernbanedirektoratets utredning innen utløpet av 2019 – at den tar høyde for de svære trafikale og klimatiske utfordringene vi står overfor, og for det samfunnsmessige tapet landsdelen og landet lider – uten jernbane.


Reagerer på samferdselsministeren utspill om Tromsø-jernbane:

– Det han egentlig sier, er at «vi har lurt dere»

I et intervju med iTromsø avviste samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mulighetene for en jernbane til Tromsø. Nå går ordførerkandidat Pål Julius Skogholt (SV) hardt ut mot ham.

 

Folk flest godtar ikke den politiske handlingslammelsen som låser Nord-Norge til den mest forurensende transporten.

Folk flest har for lengst innsett at beskrivelser av Nord-Norge som «skapende og bærekraftig region» er tomme ord så lenge utbygging av Nord-Norge-banen treneres.


Ny godslinje mellom Tromsø og Bodø kan årlig fjerne minst 25.000 vogntog fra veiene

Siden 2015 har Tromsø havn, sammen med havnene i Bodø og Lødingen, sett på grunnlaget for en ny godslinje mellom Tromsø og Bodø. Nå er prosjektet i sluttfasen.

 

Tromskomiteen for jernbane forventer nå at gjenstridige stortingspolitikere av alle valører skaffer seg ny innsikt og omsider viser tverrpolitisk handlekraft og mot nok til å si:

«Saken om Nord-Norge-banen har vært trenert lenge nok. Forlenging av Nord-Norge-banen skal få høyeste prioritet i Nasjonal Transportplan 2022–2033 til beste for Nord-Norge og for Norge.»