Debatt

Tromsø til skyene

Vi i Høyres Studenter mener høyhusene ikke bare er en valgsak, men nødvendig for Tromsøs fremtid.

Politisk nestleder/1.nestleder: Jørgen Bunk Olsen i Høyres Studenter Tromsø.   Foto: Høyre

meninger

I det siste året har debatten om høyhus i Tromsø både rast og forsvunnet. Vi er nå inne i et valgår og byens fremtid skal stakes ut. Vi i Høyres Studenter mener høyhusene ikke bare er en valgsak, men nødvendig for Tromsøs fremtid.

Høyhusenes inntreden vil ikke bare etter vår mening bygge en bystruktur som passer byens størrelse og kvalitet, men vil også kunne gi konkrete positive utviklingsmuligheter. Vi ønsker å fremheve noen av dem.

Boligprisene i Tromsø har hatt en stigende utvikling og vi er nå en av byene som representerer særdeles høye boligpriser i Norge. Tromsø kan reise seg i særstilling til andre byer ved å introdusere tiltak som allerede er gjort i Oslo.

Obos pilotprosjekt «bostart» ved Ulven i Oslo er et fantastisk tiltak for førstegangskjøpere. Ved å tilby en billigere pris, men med avtalefestet tilbakekjøpsrett for salgspris, sikrer Obos at de ved Ulven kan selge gode førstegangskjøperboliger også i fremtiden.

Dersom Tromsø kan bygge høyhus sammen med boligbyggelagene med lignende kontrakter, kan vi sikre tilflytting av unge førstegangskjøpere til sentrum.

Tromsø har ikke gjort annet enn å heve seg som en av Norges beste studentbyer. Studentene sier de er fornøyde med universitetet, de bruker kafeer og andre tilbud i byen. Vi står derimot overfor et annet betydelig problem, studentenes bosituasjon.

Ved oppstarten av nytt studieår er det to ting som har preget hverdagen til flere som gleder seg til å begynne studiene i Tromsø. Enten må de betale i dyre dommer for å legge seg inn på «studentrom» hos byens største hoteller, eller de må bo i storsal ved Åsgård.

Å begynne som student er en stor omveltning, og mangelen på plass til studentene vil prege flere av dem. Klarer man ikke å oppdrive bosted gjennom studentbolig eller et presset leiemarked, må man si fra seg studieretten og reise hjem. Dette er ikke Tromsø verdig.

Vi ønsker ikke at man skal bygge studentboliger i grøntarealene på øya, da disse gir mye til byen som helhet. Dersom man tillater høyhus, kan man bygge plasseffektive og gode bomuligheter som sikrer at studenter som gleder seg til å komme til byen faktisk har et sted å komme til.

Tromsø sentrum er levende, men for dem som bor i byen vil man ofte ønske å dra til sentrum, men ser seg nødt til å dra til Jekta. Jekta er et fantastisk tilbud for byen, men det er ikke til å skyve under en stol at særlig basisvarer ikke lenger er å oppdrive i Storgata. Om vi ønsker at forskjønningen av sentrum faktisk skal ses av byens borgere, må vi også sikre at det er mennesker i sentrum.

Debatten om kundene eller næringslivet må være i et område først, er en debatt vi mener er unødvendig i dette tilfellet. Ved bygging av høyhus kan man kombinere nærings- og boligeiendommer. Dermed sikrer man at vi kan få både et yrende næringsliv og mennesker til sentrum.

Tromsø står nå overfor en mulighet til å ta byen videre i riktig retning som en arktisk hovedstad. Vi må sikre at det er attraktivt, at det er plass og at byen også utad ser ut som den fantastiske byen vi vet Tromsø er.