Feminismen er misforstått

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Fylkesleder Tonje Nilsen i Troms og Finnmark Unge Høyre skrev tidligere i dag et innlegg om hvordan hun ikke føler seg velkommen i toget på kvinnedagen som borgerlig feminist.


 

Et av argumentene for dette er at hun ikke kjøper «venstresidens propaganda om hva feminisme er», og at feminisme-begrepet er blitt til et begrep som kun omhandler dem som mener at bare kvinner skal kjempes for. Nilsen havner på denne måten i en stadig økende gruppe med mennesker som har misforstått hva selve feminisme-begrepet går ut på.

Samme misforståelse flyter rundt på YouTube i det som er å anse som en skummel utvikling, med en rekke unge menn som slenger ut feminist-begrepet som skjellsord i kommentarfeltene så fort likestilling blir nevnt. For å fjerne enhver misforståelse rundt feminisme-begrepet trenger man ikke gjennomføre mer enn et kjapt Google-søk. Svaret finner du hos Store Norske Leksikon, som oppgir at «feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for alle kjønn».

Det er med andre ord ikke snakk om at bare kvinner skal kjempes for, men når kvinner enda tjener 86 kroner for hver 100-lapp vi menn tjener, kun sitter på en tredjedel av lederstillingene og hvor en av ti opplever å bli voldtatt er det sannelig nok av problemer som fortjener oppmerksomhet på en dag hvor kvinners kamp virkelig blir løftet frem. Som gutt er feminisme-betegnelsen et budskap jeg langt ifra har et problem med å stille meg bak. Mer likestilling er noe som vil gagne oss alle.

Nilsen etterspør en kvinnedag der alle kan stå samlet rundt samme budskap uavhengig av partitilhørighet. For at dette skal skje trengs det ikke mer enn en oppklaring i hva kvinnedagen og feminismen handler om: kampen for likestilling mellom begge kjønn.