Debatt:

Hvorfor skal sykepleiere jobbe i Tromsø kommune?

Kristin Røymo skriver i avisa på kvinnedagen at de har jobbet med å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Men hva med lønnsforskjellene mellom sykehus og kommune?

SÅRT TRENGT: Daniel Brox, plasstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, mener det er sårt trengt å få utjevnet lønnsforskjellene mellom kommunen og sykehuset.  Foto: PETTER STRØM

meninger

Per i dag tjener en sykepleier i kommunen med 10 års ansiennitet 446.800 i året. Jobber du helger tjener du en femtilapp i timen, på kveldene og natt tjener du 56 kroner timen.

På Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) får den samme sykepleieren 490.000 (heves til 500.000 fra 1. juli 2019), 70kr på kvelden og 75kr på natt per time. Jobber man helger får man 66 kroner i timen. Har du en mastergrad på toppen, så får du 25.000 ekstra i året.

I kommunen er du heldig om du får noe som helst med mindre man er i en stilling som krever en mastergrad. Antallet stillinger i helse og omsorg med krav om master er noe jeg kan telle på en hånd. Alle videreutdanningene innen sykepleie er mastergrader per dags dato, men bare et fåtall av sykepleierne i kommunen får uttelling for det.

Så hvorfor skal sykepleiere jobbe i Tromsø kommune? Det er spennende å jobbe i hjemmetjenesten, der man får erfare alt mellom himmel og jord, fra kreft til psykiatri, hjertesykdommer, barn og eldre. Man blir god på alt istedenfor spesialister på et snevert felt.

Helsehuset er også et spennende felt. Man får jobbe med innbyggere som er i en akutt situasjon, trene og hjelpe dem videre så de etter hvert kan klare seg hjemme.

Sykehjemmene i Tromsø er fantastisk gode arbeidsplasser. Man blir veldig godt kjent med beboerne og tar alle utfordringer på strak hånd sammen med kompetente medarbeidere. Det er flere områder i kommunen, men jeg rekker ikke ta med alle.

Arbeidsoppgavene i kommunen er kjempespennende og vel verdt tiden man bruker. Det samme kan man ikke si om lønna. Andre kommuner har fått til lokale avtaler på lønn som har gjort dem attraktive som arbeidsgiver. Utjevning av lønnsforskjellene mellom Tromsø kommune og UNN er sårt trengt for at vi skal klare de fremtidige utfordringene, og det må skje lokalt når de sentrale forhandlingene svikter.