Frps økte strømpriser

Noe av det første Frps forhenværende olje- og energiminister, Tord Lien, gjorde da han fikk makt, var å jobbe for høyere strømpriser i Norge. Det har Frp lyktes med.

Noe av det første tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) gjorde da han fikk makt, var å jobbe for høyere strømpriser, skriver Sps Marit Arnstad. Her er han på besøk på Ekofisk i 2013. 

meninger

Med Frp i regjering har elavgiftene blitt historisk høye. Frps nåværende olje- og energiminister, Kjell-Børge Freiberg, hevdet på Dagsrevyen onsdag 7. mars at Høyre- og Frp-regjeringen har senket elavgiften.

Frp senket elavgiften med ett øre pr. kWh i 2019. Men Frps mann unnlot imidlertid bevisst å si at Høyre og Frp i løpet av sin regjeringstid har hevet elavgiften med til sammen 1,7 milliarder kroner. Frp har altså økt El-avgiften mange ganger så mye som den ble redusert i 2019. Hvis noen tar fra deg en hundrelapp, takker du dem ikke for at de ga deg tilbake 20 kroner!

Som om ikke det var nok, har Høyre og FrP også fjernet den ordningen som bidro til å redusere nettleien for mange. Over 100 millioner kroner som ble brukt til å redusere nettleie er fjernet fra statsbudsjettet.

Ett annet grep Frp har tatt i regjering for å øke strømprisene, er å endre det norske lovverket, slik at private utbyggere kan bygge utenlandskabler. Dette har åpnet muligheten for å bygge en stor eksportkabel fra Norge til Storbritannia, den såkalte North Connect-kabelen. Senterpartiet kjemper for å stanse kabelen. Dette gjør vi fordi kabelen vil gi enda høyere strømpriser i Norge.

Senterpartiet vil endre norsk energipolitikk. Vi vil senke elavgiften og utjevne nettleien. Vi sier nei North Connect-kabelen og andre slike eksportkabler av norsk strøm, og vi kjemper for at norsk energipolitikk skal styres i Norge.