Debatt:

SV og Tromsø bør samarbeide med de private helseaktørene – ikke motarbeide dem

Peter André Jensen fra Tromsø SV er ute i avisen iTromsø 8. mars og farer med oppspinn rundt private driftere i kjent SV stil, skriver konsernsjef Tom Tidemann i Unicare.
meninger

For det første, skal vi diskutere eldreomsorg så må vi forholde oss til fakta.

Jensen skriver at skattebetalernes penger går til skatteparadiser og utbytte. Dette stemmer overhodet ikke.

Eierne av de to største selskapene som drifter i Norge bor ikke i skatteparadiser. Vi bor i Norge og er fra Andøya og Blindern. Vi skatter til Norge slik alle andre selskaper som driver eldreomsorg i Norge gjør. Unicare har nå driftet sykehjem og hjemmetjeneste i Norge i 18 år. I denne perioden har vi hatt inntekter på 3 milliarder kroner, med et overskudd på 46 millioner kroner. Etter skatt, på 15 millioner kroner, sitter vi igjen med 30 millioner kroner – eller 1,6 millioner i året, noe som er tilsvarende din kollega Inga Marte Thorkildsen sin årslønn.

Fakta er at marginene innenfor sykehjemsdrift hos kommersielle er på fattige 2 prosent (Menon Economics 2018)

Videre hevder Jensen at attføringsbedriftene hadde en enorm totalkapitalrentabilitet på hele 32 prosent. Mulig det, men attføringsbedriftene i Norge er eid av kommuner og fylker og ikke av private eiere.

Når det gjelder lønn og tariffavtaler så kan du ikke henvise til Frifagbevegelse som er imot private aktører. Du må sjekke tariffavtalene selv Jensen. Hadde du gjort dette forarbeidet, hadde du sett at ideelle og kommersielle aktører har samme tariffavtale i NHO. Du hadde sett at ideelle virksomheter som er organisert i Virke, og som SV er for, har dårligere vilkår for ansatte når det gjelder utbetaling av kveldstillegg. Det betyr at alle sykehjemmene i Oslo som SV nå ønsker å sette ut til ideelle driftere, der risikerer ansatte å gå ned i lønn.

Og det er nå en gang slik at når Attendo og andre private aktører overtar et sykehjem fra kommunen så skjer dette ved en virksomhetsoverdragelse og de ansatte går ikke ned i lønn. Heldigvis. De beholder sin lønn fra kommunen.

Den kommunale pleie- og omsorgssektoren egner seg svært godt for privatisering. Det å gi kommunene monopol på å produsere en tjeneste som både er dyrere og uten et innslag av konkurranse hever ikke kvaliteten i eldreomsorgen. Tvert om, det fører til en kostnadsgalopp som bare i Tromsø i år kommer til å koste mer enn 185 millioner kroner mer enn budsjettert.

Norge står overfor store utfordringer innenfor eldreomsorg de kommende årene. Det vil være flere eldre og pleietrengende samt færre hender til å hjelpe. Dette vil koste veldig mye penger. Et godt tips til landets politikere, – inkludert SV, er å samarbeide med oss seriøse private aktører fremover, slik at de store og bærekraftige firmaene kan stå klare til å hjelpe til med å finne de gode løsningene på fremtidens eldreomsorg.