Debatt

Det handler om mer enn skjenking på Jekta

Tromsø – med ambisjoner om å være en arktisk hovedstad – må se utfordringene næringen står overfor og tilrettelegge deretter.

Jekta Storsenter er på lik linje med andre store og små aktører i handelsnæringen nødt til å endre seg og sitt tilbud for å møte fremtiden på best mulig måte mener Målfrid Baik og Trude Nilsen.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Handelsnæringen gjennomgår store endringer, hvor nye teknologiske løsninger griper inn i verdikjeden og endrer forretningsmodeller. Dette stiller store krav til de lokale aktørene som opererer i konkurranse med netthandelen. Behovet for å utvikle handelsopplevelsen ses i dag på som viktig for overlevelse. De aktørene som lykkes med å omstille sin organisasjon vil ha størst sannsynlighet for å eksistere i fremtiden.


Egon gir ikke opp Jekta-etablering – søker på nytt skjenkeløyve

For nesten ett år siden avslo formannskapet søknaden om skjenkebevilling til en planlagt Egon-restaurant på kjøpesenteret. Nå har restaurantkjeden på nytt krevd politisk behandling av saken.

 

Jekta Storsenter er på lik linje med andre store og små aktører i handelsnæringen nødt til å endre seg og sitt tilbud for å møte fremtiden på best mulig måte. Ett ledd i deres transformasjon er å utvide senterets serveringstilbud for å sikre en ny opplevelse for deres kunder.

Egon Restauranter har på nytt, i samarbeid med Coop Nord SA, sendt inn en søknad om skjenkebevilling ved deres planlagte restaurant ved Jekta Storsenter. Innstillingen til administrasjonen ved Tromsø kommune er dessverre ikke lystig lesing for noen. Nok en gang vises det til kommunens egne retningslinjer, hvor det fremkommer at «det som hovedregel ikke skal gis skjenkebevilling til nye steder som er plassert i eller i tilknytning til varehus/kjøpesenter».

Dette er et skudd på baugen for utviklingen til Jekta Storsenter og handelsnæringen i Tromsø kommune. Tromsø – med ambisjoner om å være en arktisk hovedstad – må se utfordringene næringen står overfor og tilrettelegge deretter.

Digitaliseringen tvinger organisasjoner til å endre seg, kanskje bør også administrasjonen og politikerne endre sin myndighetsutøvelse for å gå morgendagen i møte sammen med næringen.

Vårt siste håp i denne saken er at formannskapet og dets representanter tenker seg om en gang til før et vedtak fattes, samt anerkjenner at deres stemme i denne saken ikke omhandler et glass vin, men fremtiden til handelsnæringen i Tromsø.