Debatt:

By og land, hånd i hånd

Tromsø kommune er mye mer enn bare byen, hevder kommunestyrerepresentanter Tromsø Arbeiderparti i sitt innlegg.

BY OG LAND: Tromsø kommune er mer enn bare byen, skriver artikkelforfatterene.   Foto: Arkivfoto: Ronald Johansen

meninger

Arbeiderpartiet har en grunnvisjon «By og land hånd i hånd». Det er en selvfølge for oss å tenke hele kommunen når vi jobber med politiske saker i kommunestyret. By- og landlista har ikke hevd på å fronte saker som omhandler distriktet.

I et nyhetsoppslag nylig ble det hevdet at fra Ann-Sissel Enoksen at det ikke finnes en eneste distriktsrepresentant i Tromsø kommunestyre. I påfølgende leserinnlegg hadde hun moderert seg til å si at det er svært få representanter fra distrikts-Tromsø, men i tillegg at det er enda færre som har talt distriktenes sak.


 

Det er oppsiktsvekkende og litt trist at Enoksen, som hevder å være opptatt av distriktet, ikke har fått med seg mer om viktige distriktssaker vi har jobbet for og fått på plass i inneværende periode. Vi har for eksempel vedtatt å beholde distriktsbarnehager som administrasjonen har foreslått avviklet. Vi har forhindret nedleggelse av korttidsplasser og legekontor i distriktet.

Vi har vedtatt «Handle lokalt», som er et virkemiddel for å bruke lokale leverandører, ved at små og lokale aktører kan inngå avtaler om offentlige innkjøp med lokale kommunale institusjoner.


Disse står på By- og landlista. På topp finner du Ann-Sissel og Mary-Ann

By- og lands liste til kommunevalget har 49 navn på lista. De vil jobbe for å stoppe planene om bompenger i Tromsø.

 

Når det gjelder kommende kommunevalgperiode, så har vi, så klart, flere viktige saker i partiprogrammet som omhandler distriktet, for eksempel; jobbe for å få på plass rassikring av fylkesvei 293 ved Holmbuktura, at Gaisi språksenter i Lakselvbukt skal ha et særskilt ansvar for sjøsamisk kultur, og at vi skal se på hvordan kommunen kan bruke bo – og servicesentrene i distriktet på en best mulig måte.

Kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet har i inneværende periode representanter fra Lakselvbukt, Sjursnes og Ersfjord. I tillegg er det mange av oss som har vokst opp i distriktet ulike steder i Nord-Norge, så vi vet litt om hvor skoen trykker. Imidlertid mener vi at partier ikke skal måles på antall distriktsrepresentanter, men på politikken vi fører.

Arbeiderpartiets kommunestyregruppe er en engasjert gjeng, med et stort hjerte for smått og stort i hele vår fantastiske kommune. Vi imøteser at by- og landlista får representasjon i kommunestyret og tror vi kan samarbeide om mye – både i byen og på landet, men da må vi være redelige når vi omtaler andre partiers politikk og kandidater.