Debatt

Vi vil vise solidaritet til kunstnerne bak «Ways of seeing»

RadArt – Scenekunst Nord og Norsk Skuespillerforbunds medlemmer i nord, ønsker med dette å gi vår støtte til kunstnerne bak «Ways of seeing» og Black Box Teater.

Trude Øines 

meninger

På bakgrunn av denne saken er vi bekymret for kunstneres rettssikkerhet og kunstens ytringsfrihet.


Debatt:

Hold en armlengdes avstand, Erna!

Guri Johnson, Kristian Figenschow og Ketil Høegh ved Hålogaland Teater reagerer på statsministerens håndtering av Black Box-saken.

 

Selv om siktelsen nå er trukket tilbake så er det mer enn urovekkende at våre politiske ledere ukritisk kaster ytringsfriheten på båten og i stedet står sammen med miljøene som kritiseres i en svertekampanje av kunstnerne som våger å stille kritiske spørsmål.

Bernt Bjørn 

 

Vi vil på det sterkeste forsvare ytringsfriheten og retten til frie kunstneriske ytringer. Forestillinga «Ways of seeing» er først og fremst et kritisk kunstverk som gjør det politisk teater skal; utfordre og stille spørsmål om makt og om samfunnet vårt.

Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer de som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter.


Politiet henlegger saken mot Black Box Teater

Oslo politidistrikt har besluttet at saken mot Black Box Teater henlegges fordi intet straffbart forhold er bevist. Kunstnerne er glade for henleggelsen.

 

Stykkets relevans er blitt tydeliggjort på en alarmerende måte de siste dagene. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse.

Vi frykter at kunstnere i ettertid vil kvie seg for å påpeke forhold i samfunnet som de ser på som problematiske fordi de personlige omkostningene vil være for store. Vi frykter for en utvikling der publikum mister mulighet til å oppleve – og diskutere – forestillinger som «Ways of seeing».


Debatt

Vern om ytringsfriheten!

Nordnorsk forfatterlag registrerer med sterk uro og stor forundring at Oslo-politiet har siktet Black Box Teaters direktør og tre av kunstnerne bak forestillingen Ways of Seeing.

 

Det problematiske i statsministerens og rettsapparatets håndtering av denne saken er påpekt og kommentert av organisasjoner som Fritt Ord, Amnesty, styreleder i PEN–William Nygaard og også Aftenpostens Per Christian Selmer-Anderssen har som sitatet under viser pekt på viktigheta av den frie scenekunsten.

«Både Black Box Teater og «Ways of Seeing» viser hvorfor fri scenekunst er viktig for demokratiet»


Black Box-sjefen vil sette opp omstridt teaterstykke på nytt

Teaterdirektøren i Black Box mener siktelsen mot henne og kunstnerne bak «Ways of Seeing» er et brudd på ytringsfriheten og vil sette opp stykket flere ganger.