Debatt:

Pengebruk på havneterminalen går ut over andre gode formål

Det sto å lese i avisa nylig at Troms fylkeskommune har bevilget inntil 10 millioner kroner til videre utbygging av Havneterminalen.
meninger

Da er det opp til Tromsø kommune og havnekassen å ta resten. Prislappen er – foreløpig – 23 millioner kroner.

Men dette går jo ut over andre gode formål. Skal ikke våre kommunale og fylkeskommunale myndigheter tenke litt økonomisk, spare pengene til andre gode formål og la passasjerene bare spasere til og fra båtene på det brede og gode fortauet?


Fylket gir 10 millioner kroner til å forbedre hurtigbåt-adkomsten i Tromsø

Tromsø Havn skal bygge om for totalt 23 millioner kroner.

 

Jeg har regnet ut at 240.000 passasjerer vil spare 16.000 timer i året ved at de slipper å gå gjennom terminalen. Etter den nye løsningen med overbygg m.v. får passasjerene fortsatt problemer med venting og det å gå om bord. Havnen vil fortsatt få behov for å leie inn vaktmannskaper for å veilede og lede publikum.

Ja, hvorfor kan vi ikke bare få lov til å gå på fortauet?

Saken er nå behandlet i Havnestyret. Man finner at det blir for farlig dersom passasjerene skal få bruke fortauet. Med opptil 300 passasjerer fra Finnsnes og Harstad og 300 pluss en del til Senja og Skjervøy – og samtidig høy bussaktivitet – blir det for farlig, sier man.

Men har man vurdert i så fall å sette opp et gjerde som avgrensning mellom fortau og kjørebane? Et slikt er allerede satt opp mellom hotellet «The Edge» og kaia.


Krever høring om havneterminalen etter sterk kritikk

Det blir gjennomført høring om de kritikkverdige passasjerforholdene ved havneterminalen, etter at Fremskrittspartiet, Miljøpartiet og Høyre har bedt fylkesordføreren om det.

 

Det er en enkel sak og koster trolig en bagatell. Man gjør det lettere for folk og sparer våre felles kasser for millioner, som bedre kan brukes annet sted.

Jeg ser dessuten at også fylkeskommunen ønsker dette. Kanskje kan havnedirektøren og hans stab og havnestyret også la seg lede av sunn fornuft?


Innkaller til høring om den kontroversielle havneterminalen

Nå er datoen satt for fylkeskommunal høring om den nye havneterminalen.