Debatt:

Bompenger i Tromsø: Lovlig eller ulovlig?

Slik som jeg ser det så skal jeg kunne kjøre fra Tromsdalen til Kvaløya på tidligere bompengefinansiert vei, skriver pensjonist Torstein Henriksen.

Tromsøbrua ble finansert med bompenger gjennom ti år.  Foto: Knut Opeide

meninger

Jeg tilhører den generasjon som har vært med å betale bompenger på Tromsøbrua og Sandnessundbrua. På disse bomstasjonene måtte alle trafikanter betale bompenger. (Bilister, passasjerer, syklister og gående). For busser ble vist nok en form for bompenger kalkulert inn i billettprisen. Det var viktig at alle skulle være med å betale for dette fellesgodet.


Avtale lar vente på seg – skaper usikkerhet om lokale skoleveiprosjekter

Kommunen har planlagt tiltak for å øke trafikksikkerheten på skoleveier, men må forskuttere utgiftene fordi byvekstavtalen fortsatt ikke er på plass.

 

Vi bodde i Tromsdalen, og det medførte at når ungene skulle på kino måtte de ikke bare ha med kinopenger, men også ha penger til brua. Det var ikke så store beløp, men det føltes helt greit for de fleste at alle var med på å finansiere et slikt felles gode for alle.


Røymo: – Håper vi har funnet et prisnivå som folk kan bære

Ordfører og leder av Tenk Tromsø, Kristin Røymo (Ap), mener Tromsø ikke har anledning til å droppe høyere bomavgift i rushtida.

 

Nedbetalingen av bomprosjektene var en suksess. Nedbetalingene gikk mye raskere enn forventet. Politikerne så på dette som en god inntektskilde, og prøvde å forlenge bompengeperioden etter at prosjektet var fullfinansiert, men det var visst ikke lov. Det er visst noen bestemmelser som sier noe om at når et bompengeprosjekt er fullført og nedbetalt, skal ikke trafikantene betale lenger.


Ap-ordfører med bompenge-advarsel til Tromsø: – Dropp rushtidsavgift og ikke tro på glansbildene som dere presenteres

Trondheim signerte ny byvekstavtale med staten fredag. Dermed rykker Tromsø fram i forhandlingskøa. Nå får Kristin Røymo klare advarsler fra sin partikollega i bompengebyen Sandnes.

 

Nå planlegges det nye bomstasjoner. Men nå er det kun motorisert ferdsel som skal betale. Og det er en praksis som har vært fulgt her i Tromsø de siste tiårene. Bompengene i Langnestunnelen og drivstoffavgiften, er eksempler på dette. Begrunnelsen er at forurenser skal betale. Greit nok det!

Men når vi vet at el-kjøretøyer vil dominere fremtidens bilpark og at disse ikke skal betale bompenger, hva må bompasseringen koste for et motordrevet kjøretøy?


Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt

Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt. Nå er lokalpolitikerne klare for å inngå byvekstavtale med staten som betyr åtte milliarder kroner til nye tiltak.

 

Ser av kartet over de tenkte bomplasseringene og registrerer at det skal gjeninnføres bompenger på Tromsøbrua, Sandnessundbrua og Langnestunnelen. Hvem har sjekket lovligheten ved å gjeninnføre avgift på en tidligere betalt bru eller tunnel?