Debatt:

Energipolitikken styres i Norge

I innlegget sitt «FrPs økte strømpriser» i iTromsø 13. mars hevder Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at FrP systematisk har jobbet for økte strømpriser siden vi kom i regjering.

  Foto: Trond Sandnes

meninger

Det er rart hvor fort en tidligere Sp-statsråd glemmer.


Frps økte strømpriser

Noe av det første Frps forhenværende olje- og energiminister, Tord Lien, gjorde da han fikk makt, var å jobbe for høyere strømpriser i Norge. Det har Frp lyktes med.

 

Vi opplevde perioder med høye strømpriser også i løpet av de åtte årene Senterpartiet sist satt i regjering. I tillegg var det Senterpartiet som gikk i spissen for å innføre elsertifikatene, som gir strømkundene et ekstra påslag på strømprisen. Som tidligere olje- og energiminister, vet Arnstad godt at Norge som vannkraftland opplever store variasjoner i strømprisene som følge av variasjoner i været.

De høye strømprisene det siste året skyldes hovedsakelig at vi har hatt en kald vinter kombinert med en tørr sommer som ga lave tilsig til vannkraftmagasinene. I tillegg har strømprisene økt som følge av at klimapolitikken gir høyere CO2-priser.


Rekordmange bytter kraftleverandør

Antallet strømkunder som byttet kraftleverandør, har økt med 14 prosent det siste året, ifølge NVE.

 

Regjeringen har tatt flere grep for å sikre at de med dårligst råd ikke rammes urettmessig av økte strømregninger. Vi har gjennom flere år økt bostøtten for barnefamilier og andre store husstander. Dette ble senest gjort i budsjettet for 2019 hvor bostøtten ble økt med 60 millioner kroner til barnefamilier og andre store husstander.

I den nye regjeringsplattformen ønsker vi også å utrede og fremme tiltak som kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.

Når det gjelder North Connect-kabelen, vil jeg minne Arnstad om at ingen beslutning er tatt. Vi avventer NVEs vurdering og stortingsflertallet er enige om at det ikke skal etableres nye utenlandskabler uten at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme.


Fra sidelinja:

I gamle Norge hadde vi en virkelig stor fordel en gang. Det var at vi produserte kraften vår selv

Finnes det ingen grenser for hvordan vi kan bli behandlet av strømselgerne i dette landet? I det siste har regningen for disse kjappe elektronene skutt opp til høyder som får julehandelen til å blekne fullstendig. Januar var en iskald skrekkmåned som kostet flesk for de fleste.

 

Utenlandskabler til Europa har gjennom tiår sikret god forsyningssikkerhet og medført at de høyeste strømprisene har vært lavere enn de ellers ville vært. Også i tiden da Senterpartiet satt i regjering.