Debatt:

Når Nord-Troms tingrett dømmer mannen til 90 dagers fengsel, så kan man lure på hvor mye et menneskeliv egentlig er verdt

Vi i TIA Norge føler med Ramona Lind som har mistet sin sønn i en totalt meningsløs ulykke som kunne vært unngått dersom myndighetene hadde gjort sin jobb fra første snøfall.

KRASJET PÅ E8: Den litauiske sjåføren mistet kontrollen på vogntoget og krasjet i Charlie Dan Lind (22) bil som kom kjørende i motgående felt.  Foto: RONALD JOHANSEN

meninger

I dag 21. mars kom dommen etter en kollisjon utenfor Tromsø der en 22 år ung gutt krasjet med et utenlandsk vogntog med sleng på hengeren.


Trailersjåføren fra E8-ulykken er dømt til 90 dagers fengsel

Den litauiske sjåføren er også utestengt fra å kjøre i Norge de neste tre årene.

 

Denne utenlandske sjåføren brøt nesten alle lover i veitrafikkloven da han kjørte den skjebnesvangre turen inn mot Tromsø. I VTL § 3 der det heter at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret», er en lov ingen kan bryte.

Når vi ser på sjåførens adferd i trafikken, har han brutt:

Hastighetsgrensen som var en 80 sone, og han hadde 90 km/t like før det smalt,

Unngått å ha sikret dekkene mot å gli

For dårlig kjøreerfaring / uvøren sjåfør

Sett i lys av de siste årene med utenlandske kjøretøyer på Norske vinterveier vet vi at mange av de samme tingene som vi ser i denne ulykken, Nå må staten sette inn grep, grep som gir resultat.

Vi i TIA Norge syns det er for lite innsats fra statens side mot utenlandske kjøretøyer, det er gjort noen små grep, men det er for lite.

Vi i TIA Norge krever at toll, politi, og Uteseksjonen i Statens vegvesen har personell på grensen og luker ut og stopper dødsmaskinene med ulovlig eller manglende dekkutrustning.

Når Nord-Troms tingrett dømmer mannen til 90 dagers fengsel så kan man lure på hvor mye et menneskeliv egentlig er verdt, Når han i tillegg er frikjent erstatningsansvaret, sier Nord- Troms tingrett at et menneskeliv som Charlie Linds liv ikke er verdt noe, og at utenlandske sjåfører kan gjøre som de vil på norske veier.

Vi er enig med Ramona Linds reaksjon på straffen, dette er en hån for norske trafikanter, og en hån for den norske rettsstat. Og vi håper straffen påklages.