Debatt:

Et blekksprutaktig miljødrepende monster

Ja, slik fortoner den seg, den gigantiske miljøkatastrofen som de ansvarlige ikke vil se.
meninger

Kartet viser tettheten av lakseoppdrett pr. i dag. 

 

Kanskje er årsaken det som står i fedrelandssalmen. og vankunna ljoset gøymde». Monsteret har godt synlige fangarmer inn i de fleste fjordene våre (unntatt Oslofjorden), og ellers mange steder rundt om i hele verden. Her til lands er de mange negative konsekvensene følbare, godt synlige og skaper forringet livskvalitet både for mennesker og andre skapninger, for ikke å snakke om skadene på natur og miljø. Likevel ser og forstår de som i første rekke burde gjøre det, like lite som da keiseren gikk naken og folk jublet, men en liten gutt, et barn ropte: «Men keiseren går jo naken». Og nå er det igjen barn og ungdom som roper ut sannheter og demonstrerer.

Trine Skei Grande sa nylig i «Debatten» om miljø og klima at hun og Venstre hadde sørget for vern av de «sårbare områdene» utenfor Lofoten og Vesterålen. Utsagnet er så ufullstendig at det blir usant. Hun unnlot blant annet å nevne fjordene, som hun ganske sikkert vet er gyte- og oppvekstområder for villfisk og mange andre arter. Der har man verken oljeleiting eller oljeboring, men man har derimot tillatt lakseoppdretterne å pøse ut uhorvelige mengder gift i form av ulike medisiner, giftstoffer mot lus, kobberstoff med flere, samt mye mikroplast fra fõrrørene.


Vil utvikle ny oppdrettsteknologi utenfor Kvaløya

Hensikten med lokaliteten er å prøve ut nytt driftskonsept og ny teknologi for bruk på eksponerte lokaliteter.

 

Dette har nå pågått i henimot 50 år, og dreier seg om utslipp av millioner tonn gift i fjordene langs kysten, men nevnes aldri av en eneste minister! En million tonn drit pr. år slippes til sammen ut i fjordene nå. Hvis oppdrettsaktiviteten økes fem ganger, slik nåværende regjering har bebudet, vil det komme til å utgjøre 5 millioner tonn per år. Allerede nå utgjør samla kloakkutslipp fra lakseoppdrettene like mye som en by med omkring 20–25 millioner innbyggere. Hvis aktiviteten femdobles, vil utslippene tilsvare like mye kloakk som fra 100 millioner mennesker. Hva synes Grande, hennes klima- og miljøminister Elvestuen og hennes blå-blå privatiserings-meningsfeller om dette? De tier jo om tilstanden alle sammen, og gir dermed uttrykk for at temaet ikke er noe det er verd å bry seg om.


Advarer mot investeringsstopp og skatteplanlegging med ny lakseskatt

Finansdepartementets arbeid med en ny «lakseskatt» får det glatte lag av tre professorer. De ber regjeringen sette bremsene på frem til man ser effektene av en lignende skatt på vannkraftverkene.

 

Jeg betviler at engasjerte barn og ungdom er fullt klar over dette og tilstanden i fjordene langs kysten. De aner neppe hvordan det ser ut på botn under og rundt merdene, som det er ufyselig mange av (se kartet), ei heller at villfisken stort sett er fordufta, likeså tareskogen, som er svært viktig for blant annet yngelen. Villfisken er den fisken vi nå og i årene som kommer, må verne om, høste uten grådighet og fordele rettferdig. Den har i over tusen år vært den økonomiske grunnmuren til dette landet, og den vil bli det igjen. Den dagen de unge skjønner de langvarige miljøkonsekvensene knytta til lakseoppdrett og produksjonen av et produkt det egentlig ikke er behov for, så vil deres engasjement komme til å kreve mer enn én dags skolefri. For ikke å snakke om engasjementet den dagen de unge forstår hvordan den enorme profitten (på bekostning av natur, miljø og livskvalitet) fordeles, tar veien og hva som blir liggende igjen i fjordene.


Høyre vraket forslag om lakseskatt – Hesjevik måtte stemme mot sin egen overbevisning

Kystfylkeslagene i Høyre fikk gjennomslag for å si nei til grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringa.

 

Forsyning/frakt av fõr innlands, fra Brasil og andre steder i Sør-Amerika til «fjøsfisken», dyrking av fôret til den, brenning av regnskog, transport, med båt og trailerpress og dødsangst på veiene, samt flyfrakt av oppdrettslaks, alt dette henger sammen og er knytta til lakseoppdrett. Alt må fram i lyset når natur, miljø og livskvalitet debatteres. Det er en fullstendig «umusikalsk» tilsnikelse at lakseoppdrett sokner til Fiskeridepartementet og at aktiviteten blir omtalt som «fiskeri!» Ut fra det faktum at soya utgjør tre fjerdedeler av fõret til skapningen som holdes innestengt i et tettpakket flytende fjøs, må jo denne aktiviteten, med verdens verste dyrevelferd (høy dødelighet), ligge under Landbruksdepartementet. Kanskje vil man da fokusere mer på dyrevelferden. (Ref. uttalelsen fra Norges veterinærer høsten 2018).


 

Trailerarmadaen på våre smale veier, dødstrafikken, miljøhensyn, livskvalitet, nødvendig eller unødvendig «produkt», gjør at det er betimelig å spørre: Ser du Trine og alle andre (Støre, Erna og Trygve) Monster-blekkspruten med dens mange, lange og miljødrepende fangarmer? Den er adskillig mer synlig og farlig enn The Loch Ness Monster.