Debatt:

Hvorfor Tenk Tromsø?

Grunnen til at Tromsø kommune ved undertegnende, inngikk et samarbeid med Troms Fylke og Statens vegvesen om Transportnett Tromsø, har en enkel forklaring: Vi ville ha ny Kvaløyforbindelse!

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Britt Hege Alvarstein (Frp)  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det var også forutsetningen for å inngå samarbeidet. Vi ville først og fremst ha ny Kvaløyforbindelse via Håkøya, noe vi fremdeles mener er det beste og mest fremtidsretta alternativet.

Deretter trengte vi en samlet oversikt over behovene i kommunen, slik at vi kunne investere der behovene var størst.


Avtale lar vente på seg – skaper usikkerhet om lokale skoleveiprosjekter

Kommunen har planlagt tiltak for å øke trafikksikkerheten på skoleveier, men må forskuttere utgiftene fordi byvekstavtalen fortsatt ikke er på plass.

 

Mye har skjedd siden undertegnede hadde ansvaret for Transportnett Tromsø til dagens Tenk Tromsø, men det er en annen sak.

Finansieringen var problematisk, og alle var klar over at vi i Frp ikke ville ha bompenger. Det er ingen hemmelighet ei heller at Frp har og hadde alternative løsninger til finansiering. Nevner for eksempel fortsettelse av drivstoffavgiften, knutepunkstrategi, arealpolitikk, utbyggingsavtaler samt bruk av kommunale investeringsmidler og så videre.


Røymo: – Håper vi har funnet et prisnivå som folk kan bære

Ordfører og leder av Tenk Tromsø, Kristin Røymo (Ap), mener Tromsø ikke har anledning til å droppe høyere bomavgift i rushtida.

 

Den tiden da Frp bare stemte mot alt er definitivt over for mange år siden, og vi jobber for å få størst mulig gjennomslag for vår politikk. Vi kan ikke bare gråte over spilt melk, men vi kommer med gode, konstruktive løsninger slik at kommunen fremover er i stand til å levere gode tjenester til sine innbyggere.


Ap-ordfører med bompenge-advarsel til Tromsø: – Dropp rushtidsavgift og ikke tro på glansbildene som dere presenteres

Trondheim signerte ny byvekstavtale med staten fredag. Dermed rykker Tromsø fram i forhandlingskøa. Nå får Kristin Røymo klare advarsler fra sin partikollega i bompengebyen Sandnes.