Debatt:

«Venstre vil redusere avgiftene på kortbanenettet»

Det å betrakte som kollektivtrafikk, som buss og bane i andre deler av landet.

Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB scanpix 

meninger

I Nord-Norge er avstandene lange. Reisealternativene er få. Derfor er kortbanenettet å betrakte som kollektivtrafikk, som buss og bane i andre deler av landet. Det må ha sin plass når vi fokuserer på lokalsamfunn, miljøvennlig transport i hele landet og næringslivets muligheter i det grønne skiftet.

Venstre vedtok derfor på landsmøtet nylig en uttalelse som slår fast at i mange distrikt er fly et nødvendig transportmiddel både for næringsliv og privatpersoner. Venstre vil at avgiftsnivået for småfly skal reduseres, for å sikre et godt tilbud for distriktene. Dette er et standpunkt som Troms og Finnmark Venstre har kjempet for og fikk gjennomslag for.

Venstre er også pådriver for at kortbanenettet om noen år kan driftes med elektriske fly og har satt 2040 som mål for dette. Nord-Norge med sine mange småflyplasser og korte flystrekninger har forutsetninger for å være i front i verden på området. Det blir da nullutslipp av lavere kostnader.

Venstre vil ha mer trafikk over på jernbane og vil bygge mer jernbane i Norge, også i nord. Derfor fikk Venstre gjennomslag i Regjeringen for den utredningen av jernbane til Tromsø som pågår nå. Her må trykket holdes oppe, ikke minst fra eksportavhengige næringer i nord.

Venstre vil opprettholde virkemidlene og tiltakene for å nå målet om at alle nye biler skal ha nullutslipp fra 2025. Derfor må det være en omfattende ladeinfrastruktur og hydrogenfylling i hele landet, langs veiene og i havnene.

For Venstre er det viktig at europaveiene gjennom hele landet først har tilstrekkelig bredde, kvalitet og sikkerhet før det bygges nye motorveier ved de store byene. Det er viktig for folk og næringsliv i distriktene.

Samlet er dette en politikk for tiltak til vanns, på land og i lufta som gjør det mulig å gjennomføre en moderne og realistisk transportrevolusjon også utenfor de største byene. Venstre mener det skal være lett og attraktivt å velge miljøvennlige løsninger. Det vil gjøre hverdagene enklere, styrke næringslivet og øke verdiskapningen i hele landet.