Debatt

Stopp konkurranseutsetting av ambulansefly-tjenesten!

Flysykepleierne må være trygge på at operatør, uavhengig av anbud, kan utføre transport trygt under alle årstider og forhold.

  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

meninger

Luftambulansetjenesten er en konkurranseutsatt virksomhet i helsetjenesten.

Fra 01.07.19 overtar en ny operatør, mens avtalen med dagens operatør, som har lang fartstid og kunnskap om lokale forhold, avsluttes.

Å fly på kortbanenettet i et værutsatt område krever stor kompetanse og lokal kjennskap.

Flysykepleierne, som er ansatt i foretakene, er en del av besetningen og i all hovedsak eneste helsepersonell om bord. De har ansvar for pasienter i ulike helsetilstander, også svært syke pasienter. Dette arbeidet gjør de i et krevende arbeidsmiljø.

Flysykepleierne må være trygge på at operatør, uavhengig av anbud, kan utføre transport trygt under alle årstider og forhold.

Ambulansefly er en tjeneste som kan bety liv eller død for befolkningen og bør driftes av det offentlige!

NSF Troms  (Norges sykepleierforbund) krever at piloter og teknikere blir ansatt i helseforetak og dermed sikrer en tjeneste som til enhver tid har kompetanse til å operere sikkert på alle landets flyplasser og til alle årstider.